Okuma Güçlüğü Çeken Öğrencilerin Okuma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma: Bir Eylem Araştırması

Mehmet Fatih DOĞUYURT, Sibel Bilgin DOĞUYURT
3.015 557

Öz


Bu çalışmada, okuma güçlüğü çeken ilkokul üçüncü sınıfta okuyan “B.S” ve “B.A” adlı öğrencilerin kelime tanıma ve okuma becerisini geliştirmeye yönelik olarak “Paragrafın Önceden Dinlenmesi Stratejisinin (Listening Passage Preview Strategy)” ve “3P (Pause, Prompt, Praise) metodunun” katkısı incelenmiştir. Bu araştırmada, eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Bu çalışma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Sivas/Akıncılar ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Her bir çalış- ma yaklaşık olarak 2 ders saati sürmüş ve toplamda 126 ders saatine ulaşmıştır. Çalışmanın sonunda “B.S” nin okuma ve anlama düzeyi “Endişe Düzeyinden” “Bağımsız Düzeye” ve “B.A”nın okuma ve anlama düzeyi “Endişe Düzeyinden” “Öğretim Düzeyine” yükselmiş ve okuma alanındaki yetersizliklerinde iyileşmeler görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Okuma Güçlüğü, Pragrafın Önceden Dinlenmesi Stratejisi, 3P Metodu, Eylem Araştırması

Tam metin:

PDF