Yayın politikası

Odak ve kapsam

Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulunun öncülüğünde yayınlanan EJOVOC (Electronic Journal of Vocational Colleges) sosyal ve teknik alanlarda araştırmacılar tarafından yapılan Türkçe veya İngilizce bilimsel makaleleri yayınlamak amacı ile uluslararası bilimsel hakemli dergi olarak yayın hayatına 2011 yılında başlamıştır.

EJOVOC; meslek eğitimine katkıda bulunmayı, disiplinler arası işbirliğini geliştirmeyi, sadece öğretim üyelerinin değil öğrencilerin de akademik bilgi ve becerilerini sunacakları bilimsel bir platform sağlamayı misyon edinmiş bir dergidir.

 

Bölüm politikaları

 

Değerlendirme süreci

Ejovoc’a gönderilen her makale dergi editörleri ve/veya bölüm editörleri tarafından ön incelemeye alınır.  Gelen makale Ejovoc yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmadıysa (dipnotsuz, kaynakçasız, özetsiz vs) editörler tarafından red edilir. Tüm makaleler intihal programlarında taranır ve uygun görülmezse editörler tarafından yine red edilir. Makaleler konusu ile ilgili en az iki hakeme gönderilerek şekil, içerik ve metodoloji açılarından inceletilmektedir. Uygun görülen makaleler derginin en yakın sayısı için yayımlanma sürecine dahil edilirler.

 

Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.