Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 2 Sayı: 1 1-12 Ay Arası Bebeklerde Pamukçuk Enfeksiyonu ve Annelerin Tedaviye Yönelik Kullandıkları Geleneksel Yaklaşımlar Öz   PDF
Birsel Canan Demirbağ, Meltem Kürtüncü Tanır, Sema Kuğuoğlu
 
Cilt: 1 Sayı: 1 6111 Sayılı Kanun (Torba Yasa) İle 4857 Sayılı Türk İş Kanunu Çerçevesinde Yapılan Değişiklikler Öz   PDF
Gülşen Çetin
 
Cilt: 2 Sayı: 1 6–16 Yaş Arası Obez Çocukların ve Ergenlerin Giysilerde Tercih Ettiği Özellikler Öz   PDF
Şule Çivitçi, Hatice Harmankaya
 
Cilt 5, Sayı 6 (2015) 743 SAYILI KANUNDAN GÜNÜMÜZE SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI Öz   PDF
Gökçe CANARSLAN
 
Cilt: 3 Sayı: 1 A New Hazard Evaluation Procedure for Predicting Risk Factors of Occupational Accidents Öz   PDF
Hüseyin CEYLAN
 
Cilt: 2 Sayı: 1 A Review on Thermal Energy Storage Systems with Phase Change Materials in Vehicles Öz   PDF
Adem Uğurlu, Cihan Gökçöl
 
Cilt 4, Sayı 2 (2014): Uzaktan Eğitim Özel Sayısı AÇIKÖĞRETİMDE KREDİLİ SİSTEM UYGULAMALARI Öz   PDF
Ertuğ CAN
 
Cilt 3, Sayı 3 (2013) AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARININ BELEDİYELERCE KADIN İSTİHDAMINI ARTTIRMAYA YÖNELİK KULLANIMI: BALÇOVA SEMTEVLERİ Öz   PDF
Hatice Nur Germir
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı AMASYA’DAKİ SEKTÖRLERİN İHTİYAÇ ANALİZLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİ İÇİN KARİYER PLANLAMASI ÖNERİLERİ Öz   PDF
Berre ALTAŞ, Mustafa ÇEVİK
 
Cilt: 3 Sayı: 2 An Analysis of Students’ Communication during Group Work in Mathematics Öz   PDF
Pinelopi D. Vasileiadou
 
Cilt: 1 Sayı: 1 An Application For The Education Of Heating Plant Technologies On Internet Öz   PDF
Murat Baraz
 
Cilt 5, Sayı 4 (2015): Özel Sayı: Mühendislikte Son Trendler AN EXPERIMENTAL AND THEORITICAL STUDY ON THE PRESSURE DROP OF FLUID AT EXTRUSION PROCESS Öz
İbrahim Savaş DALMIŞ, Ümit GÜLER, Alper KARAKOCA, Sait Özmen ERUSLU
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) AN OVERVIEW ON THE SOME PHENOTIAZINE DERIVATIVE MOLECULES USED IN ORGANIC DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS Öz
Özgül Birel
 
Cilt 3, Sayı 3 (2013) ANALYSIS OF GOVERNANCE AND CIVIL SOCIETY SUBJECTS IN TRAKYA REGION Öz   PDF
Şerife Kuzgun
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Anlamsal Veb Servisleri Ortamında Bir Aracı Etmen Öz   PDF
Özgür Gümüş, Önder Gürcan, Oğuz Dikenelli
 
Cilt 4, Sayı 4 (2014) ARAÇ KİRALAMA İŞLETMELERİNE YÖNELİK MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİNİN ANALİZİ Öz   PDF
Bayram AKAY, Oğuz TÜRKAY
 
Cilt 5, Sayı 6 (2015) ARAŞİDONİK ASİT METABOLİTLERİNİN OLUŞUM MEKANİZMASI VE BAZI HASTALIKLARDAKİ ROLÜ Öz   PDF
Eren Canbolat
 
Cilt 4, Sayı 4 (2014) ATIK BETONLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKI KULLANIMI Öz   PDF
İsmail KILIÇ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VERGİ REKABETİ VE VERGİ UYUMLAŞTIRMASI Öz
Adnan Erdal
 
Cilt 5, Sayı 2 (2015): İnsan Kaynakları Yönetimi Özel Sayısı - Human Resources Management Special Issue BANKALARDA OPERASYONEL RİSKLERİN ÖNLENMESİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEVLERİNE İLİŞKİN SİSTEMİN VARLIĞI KONUSUNDA BANKA ÇALIŞANLARININ GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Zekai ÖZTÜRK, Meryem ULUSOY
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Batı Akdeniz Bölgesi Sağlık Kurumları Yöneticilerinde Mesleki Yeterliliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma Öz   PDF
Fatma KAHYAOĞLU, Aygül YANIK, Dilaver TENGİLİMOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 3 (2013) BAZI ÖNLİSANS PROGRAMLARINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNA YAKLAŞIMLARININ BELİRLENMESİ (Gümüşova Meslek Yüksekokulu Örneği) Öz   PDF
Selman AKSOY, Bekir ÇEVİK
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Belediyelerin Sunduğu Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyeti: Elazığ Belediyesi Örneği Öz   PDF
Nurcan Yücel, Atilla Yücel, Yavuz Atlı
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Beslenmenin Beyin Gelişimi Üzerindeki Etkisi Öz   PDF
Nalan Hakime Noğay
 
Cilt 3, Sayı 4 (2013): UMYOS Özel Sayısı BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETİM ELEMANLARININ KARİYER BEKLENTİLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR Öz   PDF
Ali GANİYUSUFOĞLU
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Çerçevesinde Vergi Mahremiyetinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Hatice Yurtsever, Burçin Buran
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Bilgi Toplumunun Eleştirisi ve Türkiye’de Modern Eğitimin Gerçekleştiremedikleri Öz   PDF
Okan Sarıgöz
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Özgür YILMAZ, Banu ÖZKAN
 
Cilt 3, Sayı 4 (2013): UMYOS Özel Sayısı BOLOGNA SÜRECİNDEKİ MYO’LARDA ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM(ÖME) “ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ” Öz   PDF
Gazi Uçkun, Barış Demir, Seher Uçkun, Orkun Konak
 
Cilt 5, Sayı 2 (2015): İnsan Kaynakları Yönetimi Özel Sayısı - Human Resources Management Special Issue BOOK REVIEW: HUMAN RESOURCES MANAGEMENT CHALLENGES: LEARNING & DEVELOPMENT Öz   PDF
Valerij DERMOL
 
Cilt 4, Sayı 4 (2014) BULDAN DOKUMALARININ KULLANIM ALANININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI Öz   PDF
Emine UTKUN, Melek ARPACI GÜNDOĞAN
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı BÜRO ORTAMINDA YETENEK YÖNETİMİNİN ALGILANMASI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Mehmet ALTINÖZ, Serdar ÇÖP, Demet ÇAKIROĞLU
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK EĞİTİMİ ALMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİN KARİYER PLANLAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Hülya ÇINAR, Selma ÖZDEN, Ömür ÖZKUK, Filiz ÇOKAY
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİ İLE ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİsi: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Hülya ÇINAR, Selma ÖZDEN, Ömür ÖZKUK, Filiz ÇOKAY
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Evrim MAYATÜRK AKYOL, İlham YILMAZ
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER OLANAKLARINA BAKIŞ AÇILARININ İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: FACEBOOK ÖRNEĞİ Öz   PDF
Münire ÇİFTÇİ, Ezgi CEVHER
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN SEKRETERLİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Pınar ÖZDEMİR KARACA, Öznur AYDINER ÇAKIREL, Yasin ÇAKIREL
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENCİ DOYUMUNU BELİRLEYEN ÖZELLİKLERE GÖRE DOYUM DÜZEYLERİ; ÇORUM İLİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
A. Erkan CİHANGİR, İlknur KILIÇ
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMLARINA ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARININ KONULMASI: KOÇ GRUBU ÖRNEĞİ Öz   PDF
Açelya ÖZER
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı BÜROLARDA ÇALIŞMA ORTAMI VE YERLEŞME DÜZENİNİN ERGONOMİK TASARIM ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENMESİNİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ: TAYLORİST BİR BAKIŞ AÇISI Öz   PDF
Ümmühan KAYGISIZ, Yüksel HATIRLI
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı BÜROLARDA E-TOPLANTI YÖNETİMİNE GEÇİŞ VE UYGULAMALAR Öz   PDF
Sami ACAR, Funda KILIÇ
 
Cilt 4, Sayı 1 (2014) BÜTÇELEMEDE DEMOKRATİK BİR DEĞİŞİM: KATILIMCI BÜTÇELEME Öz   PDF
Süreyya SAKINÇ, Sibel AYBARÇ BURSALIOĞLU
 
Cilt 4, Sayı 4 (2014) ÇALIŞMA ORTAMLARININ ERGONOMİK TASARIMININ AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDEKİ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Feride DÜŞÜNGÜLÜ, Dilaver TENGİLİMOĞLU, Zekai ÖZTÜRK
 
Cilt 5, Sayı 6 (2015) CITTASLOW KENTLERİ İÇİN SLOW FOOD ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ Öz   PDF
Aykut Pajo, Kaplan Uğurlu
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Çocuklarda Metabolik Sendrom ve Diğer Metabolik Özellikler Öz   PDF
Nalan Hakime NOĞAY, Gülden KÖKSAL
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Considering Ethics in Translation Öz   PDF
Nihan İçöz
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Critical Thinking Disposition in Students of Vocational School of Health Services Öz   PDF
Ayşe GÜROL, Seval USLU, Özlem EROL POLAT, Nimet YİĞİT, Osman YÜCEL
 
Cilt 5, Sayı 2 (2015): İnsan Kaynakları Yönetimi Özel Sayısı - Human Resources Management Special Issue DEĞERLENDİRME NOTU: 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NA GÖRE ANALIK İZNİNİN HESAPLANMASI Öz   PDF
Işıl TÜZÜN ARPACIOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 4 (2015): Özel Sayı: Mühendislikte Son Trendler DEMİRYOLU BİSİKLETİ: GÜNÜMÜZDE KULLANILMAYAN KIRKLARELİ-BÜYÜK MANDIRA DEMİRYOLU HATTI İÇİN ÖNERİLER Öz   PDF
Levent Günaydın
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Demographic Evaluation of Families Breakfast Habits in Turkey Öz   PDF
Ethem Soner ÇELİKKOL, Ceylan Gazi UÇKUN, Vasfi Nadir TEKİN
 
Toplam 224 ögeden 1 - 50 arası 1 2 3 4 5 > >>