Eğitimde Kuram ve Uygulama

1.177.417 447.094

Duyurular

 

DERGİ TAŞINMA

 

Değerli Bilim İnsanları,

Eğitimde Kuram ve Uygulama dergisi Dergipark sisteminin taşınmasından dolayı yeni sayfasından makale kabulü yapmaktadır. http://dergipark.gov.tr/http-eku-comu-edu-tr

 
Yayın tarihi: 2017-03-14
 
Diğer duyurular

Cilt 13, Sayı 1 (2017): January 2017

Volume 13 issue 1, January 2017

İçindekiler

Web Tabanli Ödev Sisteminin Kullanilabilirliğinin İncelenmesi / The Investigation of the Usability of Web-Based Assignment System PDF (English)
Osman Gazi YILDIRIM, Tolga ERDOAGAN, Harun CIGDEM
Pre-Service Mathematics Teachers’ Views About Using Instructional Materials In Mathematics Lessons /Matematik Öğretmen Adaylarinin Matematik Derslerinde Öğretim Materyali Kullanimina İlişkin Görüşleri PDF
Melihan ÜNLÜ
Development of The Scale of Interest in Astronomy: Validity and Reliability Studies /Astronomiye Yönelik İlgi Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalişmalari PDF
Hülya ERTAŞ KILIÇ, Özgül KELEŞ
An Examination of The Effectiveness of Argumentation-Based Probability Teaching on Middle School Students’ Achievements and Anxieties / Argümantasyon Tabanli Olasilik Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Başarilarina Ve Kaygilarina Etkililiğinin İncelenme PDF
Murat DURAN, Muhammet DORUK, Abdullah KAPLAN
The Effect of Basic Geometric Drawings Using A Compass-Ruler on The Geometric Thinking Levels And Attitudes of The Pre-Service Teachers / Pergel-Cetvel Kullanarak Temel Geometrik Çizimlerin Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri PDF
Hülya GÜR, Mevhibe KOBAK DEMİR
An Analysis of The Studies On Misconceptions In Turkey In Terms Of The Concept Components / Türkiye’deki Kavram Yanılgıları İle İlgili Araştırmaların Kavramın İçerik Ögeleri Açısından İncelenmesi PDF
Mükerrem AKBULUT TAŞ
Determining Metacognitive Strategies of Secondary School Students Regarding Listening Skill / Ortaokul Öğrencilerinin Dinleme Becerisine Yönelik Olarak Kullandıkları Üstbiliş Stratejilerinin Belirlenmesi PDF
Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1304-9496