Kişiler

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun, Gazi Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

PROF. DR. ŞENOL DURGUN, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü

DOÇ. DR. FATMA TAŞDEMİR, Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

DOÇ. DR. MEHMET ALİ ÇAKMAK, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. İLYAS SÖZEN, Beykent Üniversitesi, İİBF; İktisat, Türkiye

YRD. DOÇ. DR. ALPER MUMYAKMAZ, Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Türkiye

YRDÇ. DOÇ. DR. TUĞRUL KORKMAZ, AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İİBF, Türkiye

YRD. DOÇ. DR. YUSUF PUSTU, Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

Doç. Dr. Volkan Öngel, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Dr. Ömer Faruk Cantekin, Gazi Üniversitesi, Türkiye

GÖKBERK YÜCEL, Türkiye

HASAN İLHAN, ALTER YAYINCILIK, TürkiyeISSN: 2148-5933