Duyurular

Akademik Hassasiyetler

 YAZARLAR İÇİN REHBER

  Akademik Hassasiyetler (The Academic Elegance) Sosyal Bilimler alanında yılda iki kez

(Bahar ve Güz) yayın yapan Ulusal Hakemli bir dergidir.

 

Yayın Kuralları

1-   Akademik Hassasiyetler, sosyal bilimlerin tüm alanları ile ilgili deneysel, nicel ve nitel araştırmalara yer veren bir dergidir.

2-   Dergiye gönderilen makaleler özgün bir çalışma olmalı ve daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Şayet makaleler ulusal veya uluslararası bir sempozyum veya kongrede sunulmuş ise ya da yüksek lisans veya doktora tezinden yararlanılarak hazırlanmış ise bu durum ayrıca belirtilmeli ve makale formatına uygun hale getirilmelidir.  

3-   Makalelerle ilgili her türlü yasal sorumluluk yazara ya da yazarlara aittir.

4-   Makaleler için herhangi bir telif ücreti ödenmez.

5-   Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

6-   Akademik Hassasiyetler’e gönderilen yazıların metin, dipnotlar/sonnotlar, kaynaklar ve tablolar/şekiller de dahil olmak üzere 35 sayfayı geçmemelidir.

7-   Makalede sıra ile özet, giriş, ana metin, sonuç, kaynakça ve varsa ekler bulunmalıdır. Bu bölümler başlıklarla belirtilmelidir. Makalelerde yer alacak alt ana başlıklar sola yanaşık, 1 cm. içeriden ve koyu şekilde;

(1.    TÜRKİYE’DE SOSYAL … ),

onun altında yer alacak ara başlıklar ise koyu, sola yanaşık, 1 cm. içeriden ve sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde;

(A.   Ekonomik Faktörler),

diğer alt başlıklarda koyu, sola yanaşık ve 1 cm. içeriden ancak ilk kelimenin baş harfi büyük diğerleri ise küçük olacak şekilde;

          (a. Ticari yapı) yerleştirilmelidir.

8-   Yazarın ünvanı, çalıştığı kurumu ve e-mail adresi (altı çizgisiz ve siyah renkte) yazılmalıdır. Örneğin,

     ---------------------

      Prof. Dr., Gazi Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, gokcedilara@gmail.com

     ---------------------

9-   Makaleler Microsoft Word veya "doc" uzantılı şekilde sisteme yüklenmelidir.

10-    Yazılar; Times New Roman karakterinde, 12 punto (sayfa altı dipnotlarda ise 10 punto) büyüklüğünde olmalıdır. Sayfa yapısı A4 ebadında, kenar boşlukları sağdan, soldan, üstten ve alttan 3 cm olmak üzere, 1 satır aralığıyla, iki yandan hizalanmış ve paragraf arası boşluğu, öncesi ve sonrası “3 nk” olacak şekilde ayarlanmalı ve sayfa numarası verilmelidir.  Paragraf başları 1 cm içeriden olmalı ve "TAB" tuşu kullanılmalıdır.

11-    Özet 200-250 kelime arasında olmalı ve herhangi bir atıf içermemelidir. Her özet altında da çalışmayı açıklayan 3-5 anahtar kelime bulunmalıdır.

12-    Çalışmalar başlıklar, özet ve kaynakça dahil olmak üzere 8000-11000 kelime arasında olmalıdır.

13-    Dergiye gönderilen makaleler dergi editörü tarafından bilimsel yeterliliğinin denetlenmesi amacıyla iki hakeme gönderilir. Makaleler, değerlendirme sonucunda hakemden gelecek olumlu raporlar doğrultusunda, dergi yayın kurulu tarafından uygun görülen bir sayıda yayınlanır. Raporların olumsuz olması nedeniyle makalenin yayınlanmaması durumunda yazar, her hangi bir hak talebinde bulunamaz.

14-    Makalenin basıldığı dergi sayısından yazara iki kopya gönderilir.

15-    Akademik Hassasiyetler’e gönderilecek makalelerin hazırlanmasında APA yazım kuralları kullanılmalıdır. Tüm metin yazımında ve kaynakçanın hazırlanmasında da bu sisteme uyulması gerekmektedir. APA sistemi hakkında daha fazla bilgi için, lütfen http://www.apastyle.org/ adresini ziyaret ediniz.

Makale Gönderme. www.academicelegance.com

İletişim Adresi: academicelegance@gmail.com

YENİ SAYILAR

 

- Akademik Hassasiyetler Dergisinin 7. SAYISI MAYIS 2017 tarihinde yayınlanacaktır.

 

 
Yayın tarihi: 2015-12-27
 
Toplam 1 ögeden 1 - 1 arası


ISSN: 2148-5933