Akademik Hassasiyetler

145.461 79.953
        

        SOSYAL BİLİMLER ALANINDA YAYIN YAPAN "AKADEMİK HASSASİYETLER DERGİSİ" AKADEMİK DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLAYAN ENTELLEKTÜEL BİR DÜŞÜNCE PLATFORMUDUR.


Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

YENİ SAYILAR

 

- Akademik Hassasiyetler Dergisinin 7. SAYISI MAYIS 2017 tarihinde yayınlanacaktır.

 

Yayın tarihi: 2015-12-27
 
Diğer duyurular

Cilt 3, Sayı 6 (2016)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Tüm Sayı

EDİTÖRDEN PDF
Şenol DURGUN
LOUIS ALTHUSSER, PIERRE BOURDIEU VE ALAIN TOURAINE’İN ÖZNE-YAPI KAVRAYIŞLARI/AGENCY-STRUCTURE CONCEPTIONS OF LOUIS ALTHUSSER, PIERRE BOURDIEU AND ALAIN TOURAINE PDF
Murat İNCE
TÜRK SİYASAL KÜLTÜRÜ AÇISINDAN HÜKÜMET SİSTEMLERİ (PARLAMENTER SİSTEM VE BAŞKANLIK SİSTEMİ)’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ/EVALUATION OF THE SYSTEMS OF GOVERNMENT (PARLIAMENTARY SYSTEM AND PRESIDENTIAL SYSTEM) IN TERMS OF TURKISH POLITICAL CULTURE PDF
Rıfat AYDIN
TÜRKİYE EKSENLİ BİR HÜKÜMET SİSTEMİ ANALİZİ/SYSTEMS OF GOVERNMENT AND AN ANALYSIS ON TURKEY PDF
Tuğrul KORKMAZ
İSTİKRAR SAĞLAMA ARACI OLARAK YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİ: FRANSA VE RUSYA ÖRNEKLERİ/SEMI-PRESIDENTIAL SYSTEM AS A TOOL FOR PROVIDING STABILITY: SAMPLES OF FRANCE AND RUSSIA PDF
Uğur ACAR
SURİYELİ SIĞINMACILARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ/PROBLEMS ARISING DUE TO SYRIAN ASYLUM SEEKERS AND SOLUTION SUGGESTIONS PDF
Ahmet KORKMAZ
YABANCI SERMAYE GİRİŞLERİNİN YURTİÇİ TASARRUFLAR ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ/THE EFFESTS OF FOREIGN CAPITAL INFLOWS ON DOMESTIC SAVINGS: A CASE OF TURKEY PDF
Betül BALABAN
KÖTÜLÜĞÜN KURGUSUNDA: DÂSİTÂN-I AHMED HARÂMÎ MESNEVÎSİ/IN THE FICTION OF EVIL: MASNAVİ OF DÂSİTÂN-I AHMED HARÂMÎ PDF
Erdem SARIKAYA
KEMAL TAHİR’İN ‘VELİNİMETİMİZ MÜVEZZİ’ HİKÂYESİ EKSENİNDE MÜVEZZİLERE BİR BAKIŞ/AN OUTLOOK ON THE DISTRIBUTORS WITHIN THE FRAMEWORK OF KEMAL TAHİR’S “VELİNİMETİMİZ MÜVEZZİ” PDF
Derya KILIÇKAYA


ISSN: 2148-5933