Year: 2004 Volume: 28 Number: 2

Table of Contents

Articles

The effect of temperature on development and fecundity of Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillaridae) Sıcaklığın Turunçgil yaprak galerigüvesi, Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillaridae)'nin gelişme ve üremesine etkisi PDF (Türkçe)
Naime Zülal ELEKÇİOĞLU, Nedim UYGUN
Some observations on Perillus biowlatus (F.) (Heteroptera: Pentatomidae) a new record for the entomofauna of Turkey Tükiye böcek faunasi icin yeni bir kayit, Perillus bloculatus (F.) (Heteroptera: Pentatomidae) üzerinde bazı gözlemler PDF (Türkçe)
Müjgan KIVAN
Contributions to the knowledge of the Tenebrionidae (Coleoptera) from Turkey. Part I. Lagriinae. Pimeliinae. Bolitophaginae. Diaperinae Türkiye Tenebrionidae (Coleoptera) faunasma katkilar. KISlm I Lagriinae, Pimeliinae, Bolitophaginae, Diaperinae PDF (Türkçe)
Serdar TEZCAN, Yusuf KARSAVURAN, Esat PEHLİVAN. Bekir KESKİN Julio FERRER
Bazı doğal pestisitlerin laboratuvarda Phytoseiulus persimilis A.-H. (Acarina: Phytoseiidae)'e yan etkileri Side-effects of some natural pesticides on the predatory mite Phytoseiulus persimilis A.-H (Acarina: Phytoseiidae) in laboratory PDF (Türkçe)
H. Sezin BULUT, Nilgün MADANLAR
Bazı trips türleri ve predatorlerinin yabancı otlar üzerinde mevsimsel yoğunlukları Seasonal abundance of the some thrips species and their predators on weeds PDF (Türkçe)
Ekrem ATAKAN, Sibel UYGUR
İki farklı konukçu ve iki farklı sıcaklığın parazitoit Dibrachys boarmiae (Walker) (Hymenoptera: Pteromalidae)'nin ergin öncesi gelişme süresi, verim, eşey oranı ve ergin yaşam süresine etkileri Effects of two different hosts and two different temperatures on preadult development time, fecundity, sex ratio and adult longevity of parasitoid, Dibrachys boarmiae (Walker) (Hymenoptera: Pteromalidae) PDF (Türkçe)
Adnan SARIKAYA. Adem GULEL
Bursa ili çilek alanlarında bulunan Melolonthidae, Cetonlldae, Buprestidae ve Elateridae (Coleoptera) familyalarına bağlı türler Species of the families of Melolonthidae, Cetoniidae, Buprestidae and Elateridae (Coleoptera) occurring in strawberry fields in Bursa (Turkey) PDF (Türkçe)
Bahattin KOVANCI, Nimet Sema GENÇER, Orkun Barış KOVANCI, Hasan Celal AKGÜL
İzmir ilinde örtüaltı hıyar yetiştiriciliğinde trips türlerinin (Thysanoptera) belirlenmesi, yayılış ve bulunus oranı üzerinde araştırmalar Thysanoptera in greenhouse grown cucumbers: distribution and frequency of the species in Izmir province PDF (Türkçe)
Tülin KILIÇ, Zeynep YOLDAŞ


ISSN: 1010-6960