Year: 2004 Volume: 28 Number: 3

Table of Contents

Articles

Contributions to the knowledge of the Tenebrionidae (Coleoptera) from Turkey Part II. Opatrinae, Tenebrioninae, Adeliinae Türkiye Tenebrionidae (Coleoptera) faunasına katkılar Kısım II. Opatrinae, Tenebrioninae, Adeliinae PDF (Türkçe)
Serdar TEZCAN, Yusuf KARSAVURAN, Esat PEHLİVAN, Bekir KESKİN, Julio FERRER
Adana İlinde yoncada Thysanoptera faunası ve bazı önemli türlerin ve predatör böceklerin populasyon değişimleri Thysanoptera fauna and population fluctuations of some important species and predatory insects in alfalfa in Adana province of Turkey PDF (Türkçe)
Ekrem ATAKAN, İrfan TUNÇ
Bademli (Ödemiş, İzmir) beldesi meyve fidanlıklarında zararlı Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae)'nin populasyon yoğunluğu PDF (Türkçe)
H. Sezin BULUT, Nilgün MADANLAR
Türkiye faunası için Ceutorhynchinae (Coleoptera: Curculionidae) altfamilyasından yeni bir kayıt A new record from subfamily Ceutorhynchinae (Coleoptera: Curculionidae) for the fauna of Turkey PDF (Türkçe)
Osman SERT
Dichomma dardanum (Steven, 1829) (Coleoptera: Tenebrionidae) türü için iki yeni Ege populasyonu Two new Aegean populations for Dichomma dardanum (Steven, 1829) (Coleoptera: Tenebrionidae) PDF (Türkçe)
Bekir KESKİN, İ. Ethem ÇEVİK
Türkiye faunası için yeni bir zararlı tür, Metcalfa pruinosa (Say, 1830) (Homoptera: Flatidae) A new pest for Turkey, Metcalfa pruinosa (Say, 1830) (Homoptera: Flatidae) PDF (Türkçe)
Yusuf KARSAVURAN, Şaban GÜÇLÜ
Elazığ ve Mardin İlleri kiraz ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerinde gözlemler The cherry pests, their natural enemies and observations on some important species in Elazığ and Mardin provinces of Turkey PDF (Türkçe)
Muharrem ÇINAR, İsmail ÇİMEN, Halil BOLU
Manisa İlindeki Scoliidae (Hymenoptera) familyası türleri üzerinde faunistik araştırmalar Faunistic researches on the Scoliidae (Hymenoptera) species of Manisa province, Turkey PDF (Türkçe)
Sinan ANLAŞ, İ. Ethem ÇEVİK
Filyos (Yenice) Irmağı Havzası'nın Ephemeroptera (Insecta) faunası PDF (Türkçe)
Mustafa TANATMIŞ


ISSN: 1010-6960