Year: 2005 Volume: 29 Number: 2

Table of Contents

Articles

Prof. Dr. Erdal Şekeroğlu'nun anısına (30 Haziran 1947 11 Ekim 2003) Obituary PDF (Türkçe)
Cengiz KAZAK
Functional response of Oenopia conglobata (L.) (Coleoptera: Coccinellidae) on Hyalopterus pruni (Geoffroy) (Homoptera: Aphididae) in three different size arenas Üç farklı büyüklükteki alanda Hyalopterus pruni (Geoffroy) (Homoptera: Aphididae) üzerinde beslenen Oenopia conglobata (L.) (Coleoptera: Coccinellidae)'nın işlevsel tepkisi PDF (Türkçe)
Bülent YAŞAR, Şenay ÖZGER
Contribution to the knowledge of Vespidae (Hymenoptera: Aculeata) fauna of Turkey PDF (Türkçe)
Serdar TEZCAN, Yusuf KARSAVURAN, Esat PEHLİVAN, Sinan ANLAŞ, Erol YILDIRIM
Avcı böcek Anthocoris nemoralis (F.) (Heteroptera: Anthocoridae)'in laboratuvar ve doğa koşullarında üreme gücü üzerinde araştırmalar Investigations on the fecundity of predator Anthocoris nemoralis (F.) (Heteroptera: Anthocoridae) under laboratory and natural conditions PDF (Türkçe)
Ertan YANIK, Avni UĞUR
Mut (Mersin) İlçesinde Zeytin güvesi (Prays oleae Bern.) (Lepidoptera: Yponomeutidae)'nin popülasyon değişimi ve zararı üzerinde araştırmalar Investigations on population changes and damage of Olive moth (Prays oleae Bern.) (Lepidoptera: Yponomeutidae) in Mut district (Turkey) PDF (Türkçe)
Hüseyin ÇETİN, Özdemir ALAOĞLU
Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde Ceutorhynchus Germar, 1824 ve Tychius Germar, 1817 (Coleoptera: Curculionidae) cinslerine bağlı türler üzerinde faunistik çalışmalar Faunistic studies on genera Ceutorhynchus Germar, 1824 and Tychius Germar, 1817 (Coleoptera: Curculionidae) in Mediterranean and Middle Anatolia Regions of Turkey PDF (Türkçe)
Osman SERT
Bartın, Karabük ve Zonguldak İlleri Tabanidae (Diptera) faunası üzerinde araştırmalar Investigations on Tabanidae (Diptera) fauna of Bartın, Karabük and Zonguldak provinces of Turkey PDF (Türkçe)
A. Yavuz KILIÇ


ISSN: 1010-6960