Year: 2005 Volume: 29 Number: 4

Table of Contents

Articles

Polyplax oxyrrhyncha Cummings, 1915 and P. brachyrrhyncha Cummings, 1915 (Anoplura: Polyplacidae) two species new to the fauna of Greece, collected on Acomys minous Bate, 1906 (Rodentia: Muridae) Acomys minous Bate, 1906 (Rodentia: Muridae) üzerinden Yunanistan faunası için iki yeni kayıt, Polyplax oxyrrhyncha Cummings, 1915 ve P. brachyrrhyncha Cummings, 1915 (Anoplura: Polyplacidae) PDF (Türkçe)
Ryszard HAITLINGER
Cystiphora sonchi (Vallot, 1827) and Dasineura gleditchiae (Osten Sacken, 1866) (Diptera: Cecidomyiidae), two new records from Turkey Cystiphora sonchi (Vallot, 1827) ve Dasineura gleditchiae (Osten Sacken, 1866) (Diptera: Cecidomyiidae), Türkiye'den iki yeni kayıt PDF (Türkçe)
Şerife BAYRAM, Marcela SKUHRAVÁ, Sultan ÇOBANOĞLU
Some additional notes on Pompilidae (Hymenoptera) fauna of Turkey PDF (Türkçe)
Sinan ANLAŞ, Raymond WAHIS, Serdar TEZCAN
Contributions to the knowledge of the Lixinae (Coleoptera: Curculionidae) from Turkey Türkiye Lixinae (Coleoptera: Curculionidae) faunasına katkılar PDF (Türkçe)
Esat PEHLİVAN, Yusuf KARSAVURAN, Serdar TEZCAN
A contribution to the Longhorned beetles fauna (Coleoptera: Cerambycidae) of Khorasan province, Iran İran'ın Horasan Bölgesi Cerambycidae (Coleoptera) faunasına katkılar PDF (Türkçe)
Mehdi MODARRES AWAL
Çiğ ve kavrulmuş antepfıstığı taneleri üzerinde değişik fotoperiyotlarda yetiştirilen Plodia interpunctella Hübner (Lepidoptera: Pyralidae)'nın bazı biyolojik özellikleri Effects of differrent photoperiods on some biological parameters of Indian meal moth Plodia interpunctella (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae) on fried and unfried pistachio cultivars PDF (Türkçe)
Mohammad SHOJAADDINI, Reza FARSHBAF POUR ABAD, Karim HADDAD IRANI NEJAD, S. Abolghasem MOHAMMADI
Türkiye Ephemeroptera faunası için iki yeni alttür: Heptagenia (Dacnogenia) coerulans micracantha Kluge, 1989 ve Heptagenia (Dacnogenia) coerulans coerulans Rostok, 1877 (Ephemeroptera: Heptageniidae) PDF (Türkçe)
Mustafa TANATMIŞ
Akdeniz Bölgesi'nde yeni bir Hurma ağacı (Phoenyx dactylifera L.) zararlısı: Rynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) (Coleoptera: Curculionidae) A new pest of Date palm trees (Phoenyx dactylifera L.): Rynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) (Coleoptera: Curculionidae) in Mediterranean region of Turkey PDF (Türkçe)
Kamil KARUT, Cengiz KAZAK
Orta Anadolu Bölgesi kışlaklarındaki Eurygaster (Heteroptera: Scutelleridae) türleri The species of Sunn pest (Eurygaster spp.) (Heteroptera: Scutelleridae) in the overwintering areas of Central Anatolia Region of Turkey PDF (Türkçe)
Erhan KOÇAK, Numan BABAROĞLU
Antepfıstığı ağaçlarında zararlı Lepidosaphes pistaciae (Archangelskaya) (Homoptera: Diaspididae)'nin doğal düşmanlarının saptanması üzerinde araştırmalar Investigations on the determination of the natural enemies of Lepidosaphes pistaciae (Archangelskaya) (Homoptera: Diaspididae) on pistachio trees PDF (Türkçe)
İnanç ÖZGEN, Yusuf KARSAVURAN


ISSN: 1010-6960