Year: 2010 Volume: 34 Number: 3

Table of Contents

Articles

Vapor activity of essential oils extracted from fruit peels of two Citrus species against adults of Callosobruchus maculatus (Fabricius, 1775) (Coleoptera: Bruchidae) PDF (Türkçe)
Gholamhossein MORAVVEJ, Mohammad HASSANZADEH-KHAYYAT, Salehe ABBAR
Distribution and biology of the Mediterranean Pine Shoot Beetle Tomicus destruens (Wollaston, 1865) in the Western Mediterranean region of Turkey PDF (Türkçe)
Oğuzhan SARIKAYA, Mustafa AVCI
Contributions to the Turkish Agromyzidae (Diptera) fauna with ten new records PDF (Türkçe)
Oktay DURSUN, Ata ESKİN, Tuğçe ATAHAN
Contribution to the taxonomy of the Genus Cychrus Fabricius, 1794 (Coleoptera: Carabidae) from Turkey and their relations with Cychrus species from Balkans to Caucasus PDF (Türkçe)
Editörden
Türkiyeânin farklı alanlarından alınan Kök-ur nematodu türlerinin (Meloidogyne spp.) (Nemata: Meloidogynidae) moleküler ve morfolojik tanılama ile belirlenmesi PDF (Türkçe)
Adem ÖZARSLANDAN. İ. Halil ELEKCİOĞLU
Mut (Mersin) ilçesinde kayısıda zarar yapan Şeftali güvesi, Anarsia lineatella Zeller, 1839 (Lepidoptera: Gelechiidae)âya karşı çiftleşmeyi engelleme tekniğinin etkinliği PDF (Türkçe)
Naim ÖZTÜRK, Adalet HAZIR, M. Rifat ULUSOY
Farklı sıcaklık ve besin tipinin parazitoit Bracon hebetor (Say, 1836) (Hymenoptera: Braconidae)âun ömür uzunluğuna etkisi PDF (Türkçe)
Özgür VARER IŞITAN, Adem GÜLEL, Eylem AKMAN GÜNDÜZ
Orta Anadolu Bölgesi buğday tarlalarındaki bazı ekin zararlıları ve parazitoitlerinin saptanması PDF (Türkçe)
E. Mahir KORKMAZ, Sevda HASTAOĞLU ÖRGEN, Lütfiye GENCER, Selma ÜLGENTÜRK, Hasan H. BAŞIBÜYÜK
First record for Turkish fauna: Liposcelis bostrychophila Badonnel, 1931 (Psocoptera: Liposcelididae) PDF (Türkçe)
Tülin ÖZSİSLİ
Türkiyeâde Gaziantep ve Kilis yöresinden yeni bir zeytin (Olea europaea Linnaeus, 1758) zararlısı: Omophlus nasreddini Reitter, 1890 (Coleoptera: Alleculidae) PDF (Türkçe)
Gülay KAÇAR, Erol YILDIRIM, M. Rifat ULUSOY
Kivide yeni bir meyve zararlısı: Lymantor coryli (Perris, 1853) (Coleoptera: Scolytidae) PDF (Türkçe)
Kibar AK, Şaban GÜÇLÜ, Celal TUNCER
İzmirâde şeftali bahçelerinde bulunan yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) türleri ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar PDF (Türkçe)
Ali GÜNCAN, Zeynep YOLDAŞ, Nilgün MADANLAR


ISSN: 1010-6960