Year: 2012 Volume: 36 Number: 1

Table of Contents

Articles

Screening resistance level of Brassicaceae plants to cabbage cyst nematode, Heterodera cruciferae Franklin, 1945 (Tylenchida: Heteroderidae) PDF (Türkçe)
Gökhan AYDINLI, Sevilhan MENNAN
Temperature influence on development of Sympherobius pygmaeus (Rambur) (Neuroptera: Hemerobiidae) reared on Planococcus citri (Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae) PDF (Türkçe)
Miraç YAYLA, Serdar SATAR
The distribution and biogeography of Vespidae (Hymenoptera: Aculeata) in Turkey PDF (Türkçe)
Erol YILDIRIM
Current status of Dermaptera (Insecta) fauna of Turkey and Cyprus PDF (Türkçe)
Sinan ANLAŞ, Petr KOČÁREK
Parasitism status of Bemisia tabaci (Gennadius 1889) (Hemiptera: Aleyrodidae) on different host-plants in the Çukurova region of Turkey PDF (Türkçe)
Amir Abdullahi Yousif MALIK, Kamil KARUT
Checklists of Turkish Eurytomidae Walker, 1832 and Torymidae Walker, 1833 (Hymenoptera, Chalcidoidea) PDF (Türkçe)
Anelia STOJANOVA, Hasan Sungur CIVELEK, Berna YÖRÜK
Turunçgil bahçelerinde kullanılan bazı ilaçların yaprakbiti parazitoitlerinden Lysiphlebus confusus Tremlay and Eady, Lysiphlebus fabarum (Marshall) ve Lysiphlebus testaceipes (Cresson) (Hymenoptera: Braconidae)âe karşı etkileri PDF (Türkçe)
Serdar SATAR, Mehmet KARACAOĞLU, Gül SATAR
Adana (Balcalı)âda farklı kültür bitkilerinde Bemisia tabaci (Gennadius 1889) (Hemiptera: Aleyrodidae) biyotiplerinin iki farklı moleküler tanılama yöntemi ile belirlenmesi PDF (Türkçe)
Kamil KARUT, Amir Abdullahi Yusuif MALİK, Cengiz KAZAK, Muharrem A. KAMBEROĞLU, M. Rifat ULUSOY
Doğu Akdeniz Bölgesi nar bahçelerinde Portakal güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill., 1867 (Lepidoptera: Pyralidae)]ânin ergin popülasyon değişimi ve döl sayısının belirlenmesi PDF (Türkçe)
Naim ÖZTÜRK, M. Rifat ULUSOY
Türkiyeâde Toros sedirinin (Cedrus libani) Coccoidea (Hemiptera) türleri PDF (Türkçe)
Selma ÜLGENTÜRK, Özlem ŞAHİN, Bikem AYHAN, Halil SARIBAŞAK, M. Bora KAYDAN
Türkiyeâde yeni bir çim zararlısı, Dorcadion pseudopreissi (Coleoptera: Cerambycidae), biyo-ekolojisi, popülasyon dalgalanması ve farklı çim türlerindeki zararı PDF (Türkçe)
Nabi Alper KUMRAL, Uğur BİLGİLİ, Esvet AÇIKGÖZ
Pentamerismus oregonensis McGregor 1949 (Acari: Tenuipalpidae)âin İstanbul ili park ve süs bitkilerinde dağılımı ile popülasyon gelişmesi ve doğal düşmanları PDF (Türkçe)
Ayşe YESİLAYER, Sultan ÇOBANOĞLU
Hatay ili turunçgillerinde zararlı Turunçgil pamuklu beyazsineği, Aleurothrixus floccosus (Maskell) ve Turunçgil ipek beyazsineği, Paraleyrodes minei Iaccarino (Hemiptera: Aleyrodidae)'nin doğal düşmanları PDF (Türkçe)
Ömer TELLİ, Abdurrahman YİĞİT
Ege Bölgesi patates alanlarında Globodera rostochiensis Wollenweber, (Tylenchida: Heteroderidae)âin moleküler yöntemlerle saptanması PDF (Türkçe)
Enbiye ULUTAŞ, Adem ÖZARSLANDAN, Galip KAŞKAVALCI, İ. Halil ELEKCİOĞLU


ISSN: 1010-6960