Year: 2012 Volume: 36 Number: 4

Table of Contents

Articles

Aphids (Hemiptera: Aphididae) on lettuce in the Eastern Mediterranean Region of Turkey: Incidence, population fluctuations, and flight activities PDF (Türkçe)
Okay SANGUN, Serdar SATAR
Screening for resistance to Heterodera filipjevi and Pratylenchus thornei in sister lines of spring wheat PDF (Türkçe)
Halil Toktay, Elif YavuzaslanoGlu, Mustafa Imren, Julie Nicol, I. Halil Elekcioglu, Amer Dababat
Effects of diazinon on antioxidant enzymes and adult emergence of parasitoid Pimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidae) PDF (Türkçe)
Tamer KAYIS, Iskender EMRE, Mustafa COSKUN
Insect fauna of Kovada Lake Natural Park Basin (Isparta, TURKEY) PDF (Türkçe)
Baran ASLAN, İsmail KARACA
Molecular characterization of cereal cyst nematodes from South Anatolian Region in Turkey using ITS-rDNA sequences PDF (Türkçe)
Mustafa IMREN, Lieven WAEYENBERGE, Nicole VIAENE, Halil TOKTAY, Amer DABABAT, I. Halil ELEKCIOGLU
Researches on three click beetles species from Turkey (Coleoptera Elateridae) PDF (Türkçe)
Mahmut KABALAK, Osman SERT
Contact toxicity and persistence of essential oils from Foeniculum vulgare, Teucrium polium and Satureja hortensis against Callosobruchus maculatus (Fabricius) adults (Coleoptera: Bruchidae) PDF (Türkçe)
Arezo Heydarzade, Gholamhossein Moravvej
Palearctic species of Chrysomalla Förster, 1859 (Hymenoptera: Perilampidae: Chrysolampinae), with descriptions of new species from Turkey PDF (Türkçe)
Mikdat DOGANLAR, Oguzhan DOGANLAR
Improved methodology for resistance screening in spring wheat against the root lesion nematode, Pratylenchus thornei (Sher et Allen, 1953) PDF (Türkçe)
Halil Toktay, Mustafa Imren, Julie M. Nicol, Amer Dababat, I. Halil Elekcioglu
Light and scanning electron microscope investigations on the structure of proventriculus in Melanogryllus desertus (Pallas, 1771) (Orthoptera: Gryllidae) PDF (Türkçe)
Ozlem CAKICI, Gürsel ERGEN
Poecilimon cervus Karabağ, 1950 (Orthoptera: Tettigoniidae) yumurta yapısı ve ultrastrüktürel özellikleri PDF (Türkçe)
Irmak YILMAZ, Zekiye SULUDERE, Selami CANDAN
Domateste zararlı Trialeurodes vaporariorum (Westw.) (Hemiptera: Aleyrodidae)'a karşı hümik maddelerle karıştırılarak uygulanan bazı insektisitlerin biyolojik etkinliği ve parçalanma sürecindeki değişimler PDF (Türkçe)
Canan YILMAZ, Enver DURMUŞOĞLU
Farklı Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) popülasyonlarının bazı insektisit ve akarisitlere duyarlılıkları ve enzimatik özelliklerinin saptanması PDF (Türkçe)
Pınar HEPHIZLI, Nabi Alper KUMRAL
Heterodera avenae yumurtalarının inkübasyonu üzerine sıcaklığın etkisi ile en uygun deneme yöntem ve materyallerinin araştırılması PDF (Türkçe)
Mustafa İMREN, Halil TOKTAY, Adem ÖZARSLANDAN, Amer DABABAT, İ. Halil ELEKÇİOĞLU


ISSN: 1010-6960