Year: 2013 Volume: 37 Number: 1

Table of Contents

Articles

Determination and population fluctuations of Cicadellidae (Hemiptera: Cicadomorpha) species in pomegranate orchards in Aydin Province, Turkey PDF (Türkçe)
Hüseyin BAŞPINAR, Eyyüp Mennan YILDIRIM, Jichun XING (3-11)
Pathotype determination of the cereal cyst nematode, Heterodera avenae (Wollenweber, 1924) in the Eastern Mediterranean Region in Turkey PDF (Türkçe)
Mustafa İMREN, Halil TOKTAY, Refik BOZBUĞA, Amer DABABAT, İ. Halil ELEKÇİOĞLU (13-19)
Determination of the natural mortality factors of Citrus leafminer, Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae) in Adana Province, Turkey PDF (Türkçe)
Naime Z. ELEKÇİOĞLU (21-30)
Effects of soft soap and abamectin on the two spotted spider mite Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) and predatory mite Phytoseiulus persimilis A-H (Acari: Phytoseiidae) under laboratory conditions PDF (Türkçe)
Sultan ÇOBANOĞLU, Saied ALZOUBI (31-38)
A new species of Rhynchobelba Willmann, 1953 (Acari: Oribatida: Suctobelbidae) from Turkey PDF (Türkçe)
Eda SARIAL, Şule BARAN (39-48)
Contributions to the knowledge of Iranian aquatic polyphaga (Coleoptera) fauna PDF (Türkçe)
Ümit İNCEKARA, Mustafa DARILMAZ, Reza VAFAEİ, Ahmet POLAT (49-56)
Toxicity of carbon dioxide to different developmental stages of Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) and Trichogramma embryophagum Hartig (Hymenoptera: Trichogrammatidae) PDF (Türkçe)
Dilek PANDIR, Fahriye SÜMER ERCAN, Hatice BAŞ (57-64)
Effect of entomopathogenic nematode species on the corn stalk borer (Sesamia cretica Led. Lepidoptera: Noctuidae) at different temperatures PDF (Türkçe)
Uğur GÖZEL, Çiğdem GÜNEŞ (65-72)
Farklı bitki ekstraktlarının Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae) üzerinde beslenme engelleyici ve mide zehiri etkileri PDF (Türkçe)
Ömer Cem KARAKOÇ, Ayhan GÖKÇE (73-80)
Organik domates yetiştiriciliğinde Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)'na karşı savaşta solarizasyon ile diğer bazı uygulamaların birlikte kullanım olanakları PDF (Türkçe)
Hatice DURAN AKKURT, Galip KAŞKAVALCI, Aydın PEÇEN (81-92)
İstanbul (Türkiye) park ve süs bitkilerinde tespit edilen Raphignathoid akarları (Acari: Prostigmata: Raphignathoidea) PDF (Türkçe)
Ayşe YEŞİLAYER, Sultan ÇOBANOĞLU (93-103)
Avcı akar Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) poülasyonlarının üç farklı akarisite karşı duyarlılık ve detoksifikasyon enzim düzeylerinin belirlenmesi PDF (Türkçe)
Sibel YORULMAZ SALMAN, Recep AY (105-116)
Uzunoluk Ormanı'nda (Erzurum) yaşayan bazı oribatid akarlar (Acari: Oribatida) ve onlardan izole edilen mikrofunguslar PDF (Türkçe)
Serkan YALÇIN, Salih DOĞAN, Nusret AYYILDIZ (117-131)
Erik üzerinde Sphaerolecanium prunastri (Fonscolombe, 1834) (Hemiptera: Coccidae)'nin bazı biyolojik özellikleri, bulaşma oranı ve bazı insektisitlerin etkileri PDF (Türkçe)
Tülin AKŞİT, Fulya KAYA APAK (133-144)
Eutrombidium trigonum (Hermann) (Acari:Microtrombidiidae)'un gelişim evreleri ve yapısal özellikleri PDF (Türkçe)
Sevgi SEVSAY, İbrahim KARAKURT (145-157)


ISSN: 1010-6960