Year: 2013 Volume: 37 Number: 2

Table of Contents

Articles

Life table parameters and predation of Orius niger Wolff (Hemiptera: Anthocoridae) feeding on two different preys PDF (Türkçe)
Davut EFE, İbrahim ÇAKMAK (161-167)
Evaluation of the efficacy of different traps in capturing apple blossom beetle (Epicometis hirta (Poda, 1761)) (Coleoptera: Scarabaeidae) PDF (Türkçe)
Bülent YAŞAR, Osman UYSAL (169-177)
A new Atheta species from Turkey (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae: Athetini) PDF (Türkçe)
Osman SERT, Senem FIRAT, Yavuz TURAN, Burcu ŞABANOĞLU (179-183)
Temperature-dependent development of Chilocorus bipustulatus (L.) (Coleoptera: Coccinellidae) on Aspidiotus nerii Bouché (Hemiptera: Diaspididae) under laboratory conditions PDF (Türkçe)
Zennure SATICI KARATAY, İsmail KARACA (185-194)
Mitochondrial and ribosomal DNA sequence analysis for discrimination of Trichogramma euproctidis Girault and Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae) PDF (Türkçe)
Fahriye SÜMER ERCAN, Sevcan ÖZTEMİZ, Aydın Suzu TUNÇBİLEK (195-201)
Per os feeding with antisera specific to peritrophic matrix proteins stimulates larval growth in Mamestra configurata Walker (Lepidoptera: Noctuidae) PDF (Türkçe)
Umut TOPRAK, Doug BALDWIN, Dwayne D. HEGEDUS, Martin ERLANDSON (203-211)
Pathotype characterization of the cereal cyst nematode Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter in Turkey PDF (Türkçe)
Halil TOKTAY, Mustafa İMREN, Refik BOZBUĞA, Gül ERGİNBAŞ ORAKÇI, Amer DABABAT, İ. Halil ELEKÇİOĞLU (213-219)
Tolerances of hybridized entomopathogenic nematode Heterorhabditis bacteriophora (Rhabditida: Heterorhabditidae) strains to heat and desiccation PDF (Türkçe)
İ. Alper SUSURLUK, Tufan Can ULU, Yasemin KONGU (221-228)
Bazı buğday genotiplerinin Tahıl kist nematodu Heterodera avenae (Wollenweber, 1924) karşı dayanıklılıklarının araştırılması PDF (Türkçe)
Mustafa İMREN, Halil TOKTAY, Refik BOZBUĞA, Amer DABABAT, Hakan ÖZKAN, İ. Halil ELEKÇİOĞLU (229-238)
Kök lezyon nematodları (Pratylenchus spp.)'nın sert ve yumuşak çekirdekli meyve anaçlarında konukçu reaksiyonları PDF (Türkçe)
Mehmet Ali SÖĞÜT, Zübeyir DEVRAN, Ş. Evrim ARICI, Bekir ŞAN, Adnan N. YILDIRIM (239-248)
Aspat (Strobilos) antik kenti ve çevresindeki (Bodrum, Muğla) tarım teraslarının Scutelleridae, Cydnidae ve Pentatomidae (Hemiptera: Pentatomoidea) faunası üzerinde bir analiz PDF (Türkçe)
Serdar TEZCAN, Nilay GÜLPERÇİN, Meral FENT (249-259)


ISSN: 1010-6960