Year: 2014 Volume: 38 Number: 1

Table of Contents

Articles

The life table of the lucerne beetle, Gonioctena fornicata (Brüggem) (=Phytodecta fornicatus Brüggem) (Coleoptera, Chrysomelidae) on alfalfa under laboratory conditions PDF (Türkçe)
Davut EFE, Mehmet Salih ÖZGÖKÇE
Fumigant toxicity and antiacetylcholinesterase activity of Saudi Mentha longifolia and Lavandula dentata species against Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae) PDF (Türkçe)
Ali S. ALSARAR, Hamdy I. HUSSEIN, Yasser ABOBAKR, Alaa E. BAYOUMI, Mubarak T. ALOTAIBI
Cold storage possibilities of a larval parasitoid, Venturia canescens (Gravenhorst) (Hymenoptera: Ichneumonidae) PDF (Türkçe)
Hilal TUNCA, Ayşe NazanYEŞİL, Türkan Feyza ÇALIŞKAN
Attack strategy and development of Dendroctonus micans (Kug.) (Coleoptera: Curculionidae) on oriental spruce in Turkey PDF (Türkçe)
Hazan ALKANAKINCI, Mahmut EROĞLU, Gonca Ece ÖZCAN
Study on species composition of Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) (Hemiptera: Aleyrodidae) on cotton in Çukurova plain, Turkey PDF (Türkçe)
Kamil KARUT, M. Bora KAYDAN, Steven J. CASTLE, Cengiz KAZAK, M. Rifat ULUSOY
Farklı renkteki yapışkan tuzakların nektarindeki Thrips major Uzel (Thysanoptera: Thripidae)'a çekicilikleri PDF (Türkçe)
Ekrem ATAKAN, Serkan PEHLİVAN, Murat ÖLÇÜLÜ
Malatya ili kayısılarında zararlı, Polydrusus ponticus Faust (Coleoptera: Curculionidae)'un zararı ve mekanik mücadelesi PDF (Türkçe)
Naim ÖZTÜRK, M. Rifat ULUSOY
Pseudococcus comstocki (Kuwana) (Hemiptera: Pseudococcidae)'nin farklı sıcaklık koşullarında ve iki dut türü üzerinde gelişme ve üremesinin incelenmesi PDF (Türkçe)
Mustafa ATAŞ, M. Bora KAYDAN
Niklozamidin Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)'nın bazı biyolojik ve fizyolojik özelliklerine etkisi PDF (Türkçe)
Ender BÜYÜKGÜZEL, Selver KAYAOĞLU
Harnup güvesi [Apomyelois (=Ectomyelois) ceratoniae Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)]'nin farklı nar çeşitlerindeki bulaşıklık oranı ve konukçu tercihi PDF (Türkçe)
Mehmet MAMAY, Ali İKİNCİ, Levent ÜNLÜ, Ergün DOĞAN


ISSN: 1010-6960