Angoff, Yes/No ve Ebel Standart Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Ceylan GÜNDEĞER, Nuri DOĞAN
3.351 1.279

Öz


Bu araştırmada Angoff, Yes/No ve Ebel standart belirleme yöntemleri ile elde edilen uzman kararları ve kesme puanları karşılaştırılmıştır. Araştırmanın verilerini, 20 maddelik bir başarı testinden alınan 489 öğrenci puanı ve 17 uzmanın bu başarı testindeki maddeler için üç farklı standart belirleme yöntemine göre vermiş oldukları kararlar oluşturmaktadır. Verilerin analizi uzmanlar arası uyum Angoff ve Ebel yöntemleri için Kendall'ın uyuşum katsayısı (W) ve Yes/No yöntemi için Cohen'in Kappa istatistiği ile; üç farklı standart belirleme yöntemine göre başarılı sayılan öğrenci yüzdeleri arasındaki farklılıklar bağımlı iki oran arasındaki farkın testi ile; üç yöntemden elde edilen kesme puanlarına göre öğrenci puanları başarılı-başarısız olmak üzere yapay ikili hale getirilip aralarındaki uyuma Cohen'in Kappa istatistiği ile; üç yönteme ait kesme puanları arasındaki uyum ise Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve bağımlı gruplar t testi ile test edilmiştir. Bu araştırma sonunda yöntemlerde uzmanlar arasında makul bir uyumun yakalanabildiği; üç farklı standart belirleme yöntemine göre başarılı sayılan öğrenci yüzdeleri arasında 0,01 hata düzeyinde manidar farklılık olduğu ve öğrencilerin başarılı-başarısız sayılma durumları bakımından uyum olduğu görülmüştür. Kesme puanları arasında Angoff-Yes/No yöntemleri arasında yüksek düzeyde, Angoff-Ebel yöntemleri arasında orta düzeyde bir ilişki olduğu ve Yes/No-Ebel yöntemleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür.


Anahtar kelimeler


Standart belirleme yöntemleri, angoff yöntemi, yes/no yöntemi, ebel yöntemi, kesme puanı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21031/epod.47091

Referanslar


Cizek, G. J ve Bunch, M. B. (2007). Standard setting: A guide to establishing and evaluating. California: Sage Publications.

Crocker, L. ve Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. Florida: Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Downing, S. M., Tekian, A. ve Yudkowsky, R. (2006). Research Methodology: Procedures for Establishing Defensible Absolute Passing Scores on Performance Examinations in Health Professions Education. Teaching and Learning in Medicine, 18 (1), 50 – 57.

Ebel, R. L. (1972). Essentials of educational measurement. New Jersey: Prentice Hall.

Hambleton, R. K. (2001). Setting performance standards on educational assessments and criteria for evaluating the process. In G. J. Cizek (Ed.), Setting performance standards: Concepts, methods and perspectives (ss. 89 – 116). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Impara, J. C. ve Plake, B. S. (1997). Standard Setting: An Alternative Approach. Journal of Educational Measurement, 34 (4), 353 – 366.

Livingston, S. A. ve Zieky, M. J. (1982). Passing Scores (A Manual For Setting Standards Of Performance On Educational And Occupational Tests) [Elektronik Sürüm]. New Jersey: Educational Testing Service. Erişim: 12 Kasım 2009,

http://www.ets.org/portal/site/ets/menuitem.c988ba0e5dd572bada20bc47c3921509/?vgnextoid=0dcfd639ef4a9010VgnVCM10000022f95190RCRDvevgnextchannel=dcb3be3a864f4010VgnVCM10000022f95190RCRD

Murphy, K. R. ve Davidshofer, C. O. (1991). Psychological testing: Principles and applications. New Jersey: Prantice Hall.

Zieky, M. J. (2001). So much has changed: How the setting of cutscores has evolved since the 1980s. In G. J. Cizek (Ed.), Setting performance standards: Concepts, methods and perspectives (s. 19- 51). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.