Geçmişten Günümüze Geçerlik

Hulya KELECİOĞLU, Sakine GÖÇER ŞAHİN
5.535 2.151

Öz


Psikolojik testler kullanılmaya başlandığından bu yana testler için geçerlik kavramı önem kazanmıştır. Geçerlik, bir testin ölçmek istediği özelliği, testin amacına uygun olarak ölçme derecesi ile ilgilidir. Geçerlik kavramının ortaya çıktığı yıllardan günümüze kadar geçerliğin tanımı, sınıflandırılması, sonuçların yorumlanması üzerine yapılan tartışmalar devam etmektedir. Bu makalede geçmişten günümüze geçerlik ile ilgili yapılan tartışmalar ele alınmıştır. Başlangıçta ölçüt dayanaklı geçerlik temelinde olan geçerlik sınıflamaları, daha sonra psikolojik yapılarla ilişkilendirilerek yapı geçerliği temeline doğru kaymıştır. Bu yaklaşımda tüm geçerlik türleri yapı geçerliği altında birleştirilmiştir. Birleştirilmiş geçerlik olarak adlandırılan bu yaklaşım, testlerin geçerliği için toplanan tüm kanıtların testin yapı geçerliğini ortaya koyacağını belirtmektedir. Bu görüşe karşı çıkanlar ise, daha çok teorik bir çalışma olan yapı geçerliğinin eğitimde kullanılan testlerin geçerliğini tanımlamada yeterli olmayacağını ileri sürmüşlerdir. Günümüzde hem birleştirilmiş geçerlik yaklaşımını savunan hem de buna karşı çıkan görüşler bulunmaktadır ve kapsam geçerliğinin yapı geçerliği altında ele alınmasının yaratacağı sorunlar üzerindeki tartışmalar hala sürmektedir. Ancak nihayetinde geçerliğin bir kanıt toplama süreci olarak ele alınması konusunda uzlaşmaya varıldığı görülmektedir. 


Anahtar kelimeler


geçerlik, ölçüt dayanaklı geçerlik, yapı geçerliği, kapsam geçerliği, birleştirilmiş geçerlik

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21031/epod.41706

Referanslar


Anastasi, A. ve Urbina, S. (1988). Psychological testing (7th ed.). USA: Macmillan Pub. Co. Inc.

American Psychological Association, American Educational Research Association, & National Council on Measurement in Education, (1974). Standards for educational and psychological tests and manuals. Washington, DC: American Psychological Association.

Borsboom, D., Mellenbergh, G., ve Van Heerden, J. (2004). The concept of validity. Psychological Review, 111, 1061–1071.

Brennan, R. L. (1998). Misconceptions at the intersection of measurement theory and practice. Educational Measurement: Issues and Practice, 17(1), 5–9.

Brennan, R. L. (2013). Commentary on “validating the ınterpretations and uses of test scores”. Journal of Educational Measurement, 50(1), 73 – 83.

Campbell, D. T. ve Fiske D. W. (1959). Convergent and discriminant validition by the multitrait-multimethod matrix. Psychological Bulletin, 56 (2), 81 – 105.

Crocker, L. (2003). Teaching for the test: Validity, fairness, and moral action. Educational Measurement: Issues and Practice, 22(3), 5–11.

Cronbach, L. J. (1984). Essentials of psychological testing. New York: Harper.

Cronbach, L. J. ve Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. Psychological Bulletin, 52, 281–302.

Cureton, E. E. (1951).Validity.In E. F. Lindquist (Ed.), Educational measurement (1st ed., pp. 621-694).Washington, DC:American Council on Education.

Embretson, S. E. (2007). Construct validity: a universal validity system or just another test evaluation procedure? Educational research, 36, 449.

Fitzpatrick, A. R. (1983). The meaning of content validity. Applied Psychological Measurement, 7, 1, 3-13.

Guilford, J. P. (1946). New standards for test evaluation. Educational and Psychological Measurement, 6, 427–439.

Hopkins, K. D., Stanley, J. ve Hopkins B. R. (1990). Educational and psychological measurement and evaluation. USA: Prentice Hall.

Kane, M.T. (2001). Current concerns in validity theory, Journal of Educational Measurement, 38(4), 319-342.

Kane, M. T. (2006). Validation. In R. Brennan (Ed), Educational Measurement, (4th ed.,17-64). Westport, CT: Praeger.

Kane, M. T. (2013). Validating the interpretations and uses of test scores. Journal of Educational Measurement, 50(1), 1-73.

Loevinger (1957). Objective tests as instruments of psychological theory. Psychological Reports, 3, 635-694.

Lord, F. M. ve Novick M. R. (1968). Statistical theories of mental test scores. New York: Addison- Wesley Publishing Company.

Lissitz, W.R. ve Samuelsen, K. (2007a). A suggested change in terminology and emphasis regarding validity and education, Educational Researcher, 36(8), 437-448.

Lissitz, W.R. ve Samuelsen, K. (2007b). Further clarification regarding validity and education, Educational Researcher, 36(8), 482-484.

Messick, S. (1975). The standard problem: Meaning and values in measurement and evaluation. American Psychologist, 30, 955–966.

Messick, S. (1988). The once and future issues of validity: Assessing the meaning and consequences of measurement. In H. Wainer & H. Braun (Eds.), Test Validity (33–45). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Messick, S. (1989). Validity. In R. L. Linn (Ed.), Educational Measurement (3rd ed., 13–103). New York, NY: American Council on Education and Macmillan.

Messick, S. (1995). Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning. American Psychologist, 50, 741-749.

Murphy, K. R. ve Davidshofer, C. O. (2001). Psychological testing (5th.ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Rulon, P. J.(1946). On the validity of educational tests. Harvard Educational Review, 16, 290-296.

Sireci, S. G. (1998). The construct of content validity. Social Indicators Research, 45, 83-117.

Sireci, S. G. (2007). On validity theory and test validation. Educational Researcher 36, 477–481.

Sireci, S. ve Faulkner-Bold, M. (2014). Validity evidence based on test content. Psicothema 26, 1, 100-107.

Thorndike R. L.ve Hagen, E. (1961). Measurement and Evaluation in Psychology and Education. Newyork: John Wiley and sons.

Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (2010). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Wood, D. A. (1961). Test construction. USA: Charles E. Merrill Books.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.