Concerto: Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Uygulamaları için Bir Platform

Eren Can AYBEK
2.268 431

Öz


Bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış test (BOBUT) çalışmalarında gerçek verilere dayalı olarak yürütülen post-hoc simülasyonlarının yanı sıra canlı BOBUT uygulamalarına da yer verilmektedir. Bu çalışmada, araştırmacıların canlı BOBUT uygulaması yürütebilmelerini sağlayan bir yazılım olan Concerto’nun tanıtılması, kurulumunun yapılarak işlevsel bir BOBUT örneğinin araştırmacılar tarafından çalıştırılabilmesi için gerekli olan adımların gösterilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Concerto’nun bir Linux sunucuya kurulum adımları; sunucunun kurulumu, gerekli yazılımların kurulumu, Concerto’nun kurulumu ve örnek bir BOBUT uygulamasının indirilerek düzenlenmesi ve çalıştırılması için gerekli adımlar gösterilmiştir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Attali, D. (2015). How to set up R on Ubuntu 14.04. 15 Mart 2015 tarihinde https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-r-on-ubuntu-14-04 adresinden alınmıştır.

Aybek, E.C. (2016). Kendini Değerlendirme Envanteri’nin bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış test (BOBUT) olarak uygulanabilirliğinin araştırılması. (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Ankara).

Betz, N. E., & Turner, B. M. (2011). Using item response theory and adaptive testing in online career assessment. Journal of Career Assessment, 19(3), 274–286. doi:10.1177/1069072710395534

Chien, T.W., Lai, W.P., Lu, C.W., Wang, W.C., Chen, S.C., Wang, H.Y., &Su, S.B. (2011). Web-based computer adaptive assessment of individual perceptions of job satisfaction for hospital workplace employees. BMC medical research methodology, 11, 47.

Chien, T.W., Wang, W.C., Wang, H.Y., & Lin, H.J. (2009). Online assessment of patients’ views on hospital performances using Rasch model's KIDMAP diagram. BMC health services research, 9, 135.

Concerto. (2016). Concerto v4 installation and updating. 19 Mart 2016 tarihinde http://concertoplatform.com/legacy/installation4.html adresinden alınmıştır.

Elhan, A. H., Öztuna, D., Kutlay, Ş., Küçükdeveci, A. A., & Tennant, A. (2008). An initial application of computerized adaptive testing (CAT) for measuring disability in patients with low back pain. BMC musculoskeletal disorders, 9(1). doi: 10.1186/1471-2474-9-166

Ellingwood, J. (2014). How to install and secure phpMyAdmin on Ubuntu 14.04. 15 Mart 2015 tarihindehttps://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-secure-phpmyadmin-on-ubuntu-14-04 adresinden alınmıştır.

Gardner, W., Shear, K., Kelleher, K. J., Pajer, K. A., Mammen, O., Buysse, D., & Frank, E. (2004). Computerized adaptive measurement of depression: a simulation study. BMC Psychiatry, 4(13). doi: 10.1186/1471-244X-4-13

Gibbons, R. D., Weiss, D. J., Pilkonis, P. A., Frank, E., Moore, T., Kim, J. B., & Kupfer, D. J. (2012). Development of a computerized adaptive test for depression. Archives of General Psychiatry, 69(11), 1104–12.

Haley, S. M., Coster, W. J., Andres, P. L., Kosinski, M., & Ni, P. (2004). Score comparability of short forms and computerized adaptive testing: simulation study with the activity measure for post-acute care. Archives of physical medicine and rehabilitation, 85(4), 661-666.

Haley, S. M., Ni, P., Jette, A. M., Tao, W., Moed, R., Meyers, D., & Ludlow, L. H. (2009). Replenishing a computerized adaptive test of patient-reported daily activity functioning. Quality of Life Research, 18(4), 461-471.

Hol, A. M., Vorst, H. C. M., & Mellenbergh, G. J. (2007). Computerized adaptive testing for polytomous motivation items: Administration mode effects and a comparison with short forms. Applied Psychological Measurement, 31(5), 412–429.

Kyngdon, A. (2015). How to install Concerto v4.0.0 for computer adaptive testing. 10 Mart 2016 tarihinde https://www.youtube.com/watch?v=GalISyKkjdo adresinden alınmıştır.

Smits, N., Cuijpers, P., & van Straten, A. (2011). Applying computerized adaptive testing to the CES-D scale: A simulation study. Psychiatry research, 188(1), 147–55. doi:10.1016/j.psychres.2010.12.001

Sveldrov, E. (2012). How to set up Apache virtual hosts on Ubuntu 12.04 LTS. 20 Mart 2015 tarihinde https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-apache-virtual-hosts-on-ubuntu-12-04-lts adresinden alınmıştır.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.