Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi