Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi

Cilt 7, Sayı 2 (2016)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Makaleler

Concerto: Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Uygulamaları için Bir Platform PDF
Eren Can AYBEK
Eğitsel Yazılım Değerlendirme Formlarının ve Ölçeklerinin İncelenmesi PDF
Ahmet ARSLAN, Ali GERİŞ, Taibe KULAKSIZ
Nitelik Büyüklüğünün Madde Seçme Algoritmalarının Performansı Üzerindeki Etkisi PDF
Mehmet KAPLAN
Comparison of Classical Linear Regression and Orthogonal Regression According to the Sum of Squares Perpendicular Distances PDF
Taliha KELEŞ, Murat ALTUN
İlköğretim ve Ortaöğretim Başarı Ölçülerinin Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanlarını Yordama Gücü PDF
Atilla ÖZDEMİR, Selahattin GELBAL
Sosyal Bilgiler Odaklı Başarı Yönelimleri Ölçeği (SOBYÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Melehat GEZER, İbrahim Fevzi ŞAHİN
Tam Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması PDF
Tarık BAŞAR, İlkay AŞKIN, Selahattin GELBAL
Computer Adaptive Multistage Testing: Practical Issues, Challenges and Principles PDF (English)
Halil İbrahim SARI, Hasibe YAHSI-SARI, Anne Corinne HUGGINS-MANLEY
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Göstergeler Çoklu Nedenler Modeliyle İncelenmesi PDF
Kemal KURŞUN, Derya ÇOBANOĞLU AKTAN
Öğretmen – Öğrenci İlişki Ölçeği’nin (ÖÖİÖ) Uyarlanması PDF
Selen DEMİRTAŞ-ZORBAZ, Arif ÖZER, Dilek GENÇTANIRIM-KURT, Tuncay ERGENE
Vee Diyagramından Elde Edilen Puanların Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi PDF
Betül POLAT DEMİR
The Examination of Model Fit Indexes with Different Estimation Methods under Different Sample Sizes in Confirmatory Factor Analysis PDF (English)
Ayfer SAYIN
A Scaling of Preservice Teachers’ Motivational Factors in Choosing the Teaching Profession PDF (English)
Sakine GÖÇER ŞAHİN, Selahattin GELBAL
Çocuklardaki Kısa Süreli Anlık Bellek İşlevinin Değerlendirilmesi PDF
Barış ERGÜL, Arzu ALTIN YAVUZ, Ebru GÜNDOĞAN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1309-6575