Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi

Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 2 (2012) 2009 Yılı Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programında Türk Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörler Öz   PDF
Tülin ACAR
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) 5. Sınıf Seçmeli Ders Tercihlerinin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi Öz   PDF
Selda ÖRS ÖZDİL, Esra KINAY
 
Cilt 3, Sayı 1 (2012) A Cross-National Comparison of Intra-Class Correlation Coefficient in Educational Achievement Outcomes Öz   PDF
Cengiz ZOPLUOĞLU
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) A Diagnostic Comparison of Turkish and Korean Students’ Mathematics Performances on the TIMSS 2011 Assessment Öz   PDF (English)
Sedat ŞEN, Muhammet ARICAN
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) A Note on the Use of Item Parceling in Structural Equation Modeling with Missing Data Öz   PDF (English)
Fatih ORÇAN, Yanyun YANG
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) A Review of Higher-Order Factor Analysis Interpretation Strategies Öz   PDF (English)
Bilgin Navruz, Robert M. Capraro, Ali BICER, Mary M. CAPRARO
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) A Scaling of Preservice Teachers’ Motivational Factors in Choosing the Teaching Profession Öz   PDF (English)
Sakine GÖÇER ŞAHİN, Selahattin GELBAL
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Açık Uçlu Maddelerde Farklı Yaklaşımlarla Elde Edilen Puanlayıcılar Arası Güvenirliğin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Neşe GÜLER, Gülşen TAŞDELEN TEKER
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği’nin (ATBÖ) Türk Lise Öğrencileri İçin Uyarlama Çalışması Öz   PDF
Mehmet ŞATA, İlyas ÇELİK, Zafer ERTÜRK, Umut Erkin TAŞ
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) An Analysis of the Profile of Resilient Students based on PISA 2012 Öz   PDF (English)
İlker KALENDER
 
Cilt 5, Sayı 1 (2014) Angoff, Yes/No ve Ebel Standart Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Ceylan GÜNDEĞER, Nuri DOĞAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) Angoff, Ebel ve Nedelsky Yöntemleriyle Belirlenen Kesme Puanlarının Sınıflama Tutarlılıklarının Karşılaştırılması Öz   PDF
Seçil ÖMÜR, Hüseyin SELVİ
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programına Katılan Öğrencilerin Akademik Başarılarını Yordayan Faktörler Öz   PDF
Selma ŞENEL, Ömer KUTLU
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Applying Item Response Theory Models to Entrance Examination for Graduate Studies: Practical Issues and Insights Öz   PDF (English)
Okan BULUT
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Araştırmacıların Nicel Veri Analizinde Karşılaştıkları Güçlüklerin İkili Karşılaştırmalar Yoluyla İncelenmesi Öz   PDF
Mustafa İLHAN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2012) Aşamalı Dersler Arasındaki İlişkilerin Kanonik Korelasyon Tekniğiyle İncelenmesi: Sınıf Öğretmenliği Örneği Öz   PDF
Ayfer SAYIN, Hakan KOĞAR, Mehtap ÇAKAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) Basit Doğrusal Regresyon Analizi İle Hiyerarşik Doğrusal Modeller Analizinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Burcu ATAR
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Bilgisayar Okuryazarlığı Testinin Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Olarak Geliştirilmesi Öz   PDF
Durmuş ÖZBAŞI, Nükhet DEMİRTAŞLI
 
Cilt 1, Sayı 1 (2010) Bilimsel Araştırma Ödevlerinin Çok Yüzeyli Rasch Ölçme Modeli ile Değerlendirilmesi Öz   PDF
Ramazan BAŞTÜRK
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Çocuklardaki Kısa Süreli Anlık Bellek İşlevinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Barış ERGÜL, Arzu ALTIN YAVUZ, Ebru GÜNDOĞAN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2012) Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı Öz   PDF
İbrahim Alper KÖSE
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Çok Düzeyli Meta-Analiz Yöntemleri Üzerine Bir Çalışma Öz   PDF
Sedat ŞEN, Nihal AKBAŞ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2010) Çok Düzeyli Yapısal Eşitlik Modelleri Üzerine Örnek Bir Uygulama Öz   PDF
Seda CAN, Oya SOMER, Mediha KORKMAZ, Seda DURAL
 
Cilt 1, Sayı 1 (2010) Çok Göstergeli Örtük Gelişme Modelleri Öz   PDF
Seda DURAL, Oya SOMER, Mediha KORKMAZ, Seda CAN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) Çoklu Özellik-Çoklu Yöntem Analizlerinde Kullanılan Farklı Modellere İlişkin Sonuçların İncelenmesi Öz   PDF
Elif Bengi ÜNSAL ÖZBERK, Nuri DOĞAN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2013) Çoktan Seçmeli Testlerde Kayıp Veri Sorunu: SBS Örneği Öz   PDF
Ergül DEMİR, Durmuş ÖZBAŞI
 
Cilt 4, Sayı 2 (2013) Çoktan Seçmeli Testlerde Kayıp Veri Sorunu: SBS Örneği Öz   PDF
Ergül DEMİR, Durmuş ÖZBAŞI
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Comparison of Classical Linear Regression and Orthogonal Regression According to the Sum of Squares Perpendicular Distances Öz   PDF
Taliha KELEŞ, Murat ALTUN
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Comparison of Different Estimation Methods for Categorical and Ordinal Data in Confirmatory Factor Analysis Öz   PDF (English)
Hakan KOĞAR, Esin YILMAZ KOĞAR
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Computer Adaptive Multistage Testing: Practical Issues, Challenges and Principles Öz   PDF (English)
Halil İbrahim SARI, Hasibe YAHSI-SARI, Anne Corinne HUGGINS-MANLEY
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Concerto: Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Uygulamaları için Bir Platform Öz   PDF
Eren Can AYBEK
 
Cilt 2, Sayı 1 (2011) Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Türkiye’de Uygulanmış Olan İlkokul, Ortaokul ve İlköğretim Okulları Öğretim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme Öz   PDF
Seher ULUTAŞ, Mehtap ERMAN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) Değişen Madde Fonksiyonunu Belirlemede Mantel-Haenszel ve Lojistik Regresyon Tekniklerinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Devrim ERDEM KEKLİK
 
Cilt 2, Sayı 2 (2011) Doktora Yeterlikler Çerçevesinde Öğretim Üyesi, Akran ve Öz Değerlendirmelerin Rasch Ölçme Modeliyle Analizi Öz   PDF
Çetin SEMERCİ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) Eğitim Fakültesi Meslek Bilgisi Derslerinin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi Öz   PDF
Seher YALÇIN, Asiye ŞENGÜL AVŞAR
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Göstergeler Çoklu Nedenler Modeliyle İncelenmesi Öz   PDF
Kemal KURŞUN, Derya ÇOBANOĞLU AKTAN
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Eğitsel Yazılım Değerlendirme Formlarının ve Ölçeklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Ahmet ARSLAN, Ali GERİŞ, Taibe KULAKSIZ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Ergenler için Yeterlik Algısı Ölçeğinin (YAÖ) Geliştirilmesi Öz   PDF
Arif ÖZER, Dilek GENÇTANIRIM KURT, Seval KIZILDAĞ, Selen DEMİRTAŞ ZORBAZ, Fatma ARICI, Tülin ACAR, Tuncay ERGENE
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Farklı Boyutluluk Özelliklerindeki Basit ve Karmaşık Yapılı Testlerin Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramına Dayalı Parametre Kestirimlerinin İncelenmesi Öz   PDF
Derya ÇAKICI ESER, Selahattin GELBAL
 
Cilt 1, Sayı 1 (2010) Farklı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farklı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Halil YURDUGÜL
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Farklı Örneklem Büyüklüklerinde ve Kayıp Veri Örüntülerinde Ölçeklerin Psikometrik Özelliklerinin Kayıp Veri Baş Etme Teknikleri ile İncelenmesi Öz   PDF
Ufuk AKBAŞ, Ezel TAVŞANCIL
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) Fen ve Teknoloji Dersi Başarılarının Farklı Yaklaşımlarla Ölçülmesi ve Bu Yaklaşımlara İlişkin Öğrenci Görüşleri Öz   PDF
Mehmet Oğuzhan ÇETİN, Mehtap ÇAKAN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) Geçmişten Günümüze Geçerlik Öz   PDF
Hulya KELECİOĞLU, Sakine GÖÇER ŞAHİN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) Genellenebilirlik Kuramı Karar Çalışmalarında Kullanılan Farklı Katsayıların Karşılaştırılması Öz   PDF
Eren Halil ÖZBERK, Selahattin GELBAL
 
Cilt 3, Sayı 2 (2012) Genellenebilirlik Kuramında Dört Facetli Karışık Desen Kullanımı İçin Örnek Bir Uygulama Öz   PDF
Duygu ANIL, Serap BÜYÜKKIDIK
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Genellenebilirlik Kuramıyla Dikiş Atma ve Alma Becerileri İstasyonu Güvenirliğinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Funda NALBANTOĞLU YILMAZ, Bilge BAŞUSTA
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) İçerik Ağırlıklandırmasının Maddeler-Arası Boyutluluk Modeline Dayalı Çok Boyutlu Bilgisayar Ortamında Bireyselleştirilmiş Test Yöntemleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Öz   PDF
Burhanettin ÖZDEMİR, Selahattin GELBAL
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) İkili Karşılaştırmalar Yargılarına ve Sıralama Yargılarına Dayalı Ölçekleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması Öz   PDF
Aylin ALBAYRAK SARI, Selahattin GELBAL
 
Cilt 2, Sayı 1 (2011) İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlamada Başarılı Olup-Olmama Durumlarının Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin İncelenmesi Öz   PDF
Ömer KUTLU, Özen YILDIRIM, Safiye BİLİCAN, Hatice KUMANDAŞ
 
Cilt 4, Sayı 2 (2013) İlköğretim 8. Sınıf Geometri Testi Sorularında Şekillerin Gerçek Değerlerine Uygun Çizilmesiyle, Farklı Çizilmesinin Testin Psikometrik Özelliklerine Etkisi Öz   PDF
Bayram ÇETİN, Azmi TÜRKAN
 
Toplam 118 ögeden 1 - 50 arası 1 2 3 > >> 


ISSN: 1309-6575