Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi

Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Tek ve Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramına Dayalı Bir Veri Analizi Yazılımı: IRTPRO 2.1 Öz   PDF
Esin YILMAZ KOĞAR, Derya ÇAKICI ESER
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) TEOG Ortak ve Mazeret Sınavındaki Türkçe ve Matematik Alt Testlerinin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması Öz   PDF (English)
Abdullah Faruk KILIÇ, Hülya KELECİOĞLU
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Test Boyutluluğunun Analizinde Kullanılan Programların İncelenmesi Öz   PDF
Güler YAVUZ, Nuri DOĞAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2010) Test Eşitleme: Aynı Davranışları Ölçen, Farklı Madde Formlarına Sahip Testlerin İstatistiksel Eşitliğinin Sınanması Öz   PDF
Adnan KAN
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) The Development of IRT Based Attitude Scale towards Educational Measurement Course Öz   PDF (English)
R. Nükhet DEMİRTAŞLI, Seher YALÇIN, Cansu AYAN
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) The Examination of Model Fit Indexes with Different Estimation Methods under Different Sample Sizes in Confirmatory Factor Analysis Öz   PDF (English)
Ayfer SAYIN
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) TIMSS 2011 Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısını Etkileyen Değişkenlerin Bölgelere Göre İncelenmesi Öz   PDF
Rukiye ÖLÇÜOĞLU, Sevda ÇETİN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2014) Türkçe Test Maddelerinde Yanıtlama Davranışlarının İncelenmesi Öz   PDF
EMİNE BURCU PEHLİVAN, Ömer KUTLU
 
Cilt 2, Sayı 1 (2011) Türkiye’de 2005–2006 Yılları Arasında Yayımlanan Eğitim Bilimleri Dergilerindeki Makalelerin Bazı Özellikler Açısından İncelenmesi: Betimsel Bir Analiz Öz   PDF
Devrim ERDEM
 
Cilt 3, Sayı 1 (2012) Türkiye’de Eğitim Araştırmalarında Kayıp Veri Sorunu Öz   PDF
Ergül DEMİR, Burcu PARLAK
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Türkiye’deki Araştırma Görevlilerinin Mesleki Sorunlarının İkili Karşılaştırma Yoluyla Ölçeklenmesi Öz   PDF
Duygu ANIL, Levent ERTUNA, İbrahim UYSAL
 
Cilt 1, Sayı 1 (2010) Tutum, Değer Ve Özyeterlik Değişkenlerinin TIMSS-1999 ve TIMSS-2007 Sınavlarında Öğrencilerin Matematik Başarılarını Yordama Düzeyleri Öz   PDF
Nuri DOĞAN, Fulya BARIŞ
 
Cilt: 2 / Özel Sayı Ülkemizde Ölçme ve Değerlendirmenin Dünü – Bugünü ve Yarını - Dünü Öz   PDF
Prof. Dr. M. Fuat Turgut
 
Cilt: 2 / Özel Sayı Ülkemizde Ölçme ve Değerlendirmenin Dünü – Bugünü ve Yarını – Bugünü Öz   PDF
Prof. Dr. Yaşar Baykul
 
Cilt 3, Sayı 2 (2012) Varolan Ölçek Geliştirme Yöntemleri ve Ölçme Kuramları Psikolojik Ölçek Geliştirmede Ne Kadar İşlevsel: Yeni Bir Öneri Öz   PDF
Adnan ERKUŞ
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Vee Diyagramından Elde Edilen Puanların Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi Öz   PDF
Betül POLAT DEMİR
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Web-tabanlı Öz-Değerlendirme Sisteminde Öğrenenlerin Öz-Müdahale Algısı ve Test Alma Davranışlarının Başarı Üzerine Etkisi Öz   PDF
Fatma BAYRAK, Halil YURDUGÜL
 
Cilt 2, Sayı 1 (2011) Yapılandırılmış İletişim Gridi Tekniğinin Bilişim Teknolojileri Dersi Ölçme ve Değerlendirme Süreci Açısından Etkililiğinin İncelenmesi Öz   PDF
Bayram BIÇAK, Aysun ÇAKMAKLI
 
Toplam 118 ögeden 101 - 118 arası << < 1 2 3 


ISSN: 1309-6575