Yayın politikası

Odak ve kapsam

Erciyes İletişim Dergisi "Akademia" iletişim bilimleri alanındaki çalışmalara yer vermektedir.

 

Bölüm politikaları

Yabancı Dillerdeki Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Sunulmuş Yabancı Dillerdeki Bildiriler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Çeviriler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Türkçe Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Sunulmuş Bildiriler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Tez Özetleri

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Derleme

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Araştırma Yazısı

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Kitap Değerlendirmesi

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

Yayınlanması amacıyla dergimize gönderilen her çalışma, konusu bağlamında alanda uzman olan öğretim üyelerinin incelemelerine sunulmakta ve hakemlerin eleştirileri doğrultusunda işlem görmektedir. 

Değerlendirme aşamasında her çalışma iki farklı hakeme gönderilmekte ve hakemlerin ikisinden de 'yayınlanabilir' raporu alması gerekmektedir. Hakemlerden biri 'yayınlanabilir' yönünde diğeri ise 'yayınlanamaz' yönünde rapor verdiği takdirde çalışma üçüncü hakeme gönderilmektedir. Son aşamada 3'te 2 oy çokluğuna göre çalışmanın değerlendirilmesi tamamlanmaktadır. Değerlendirme aşamasında yazarlara hakemlerin, hakemlere de yazarların kimliği hakkında bilgi verilmemektedir. 

 

 

Yayın sıklığı

Erciyes İletişim Dergisi "Akademia" Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayınlanmaktadır.

 

Açık erişim politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

 


ISSN: 1308-3198