Editörler ve Kurullar

Editörler

  1. Yrd. Doç. Dr. Hülya ÖZTEKİN, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye
  2. Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZTEKİN, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye

Danışma Kurulu

  1. Prof. Dr. Ayhan SELÇUK, Selçuk Üniversitesi, Türkiye
  2. Prof. Dr. Aytekin CAN, Selçuk Üniversitesi
  3. DOÇ.DR. VAHİT İLHAN, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ


ISSN: 1308-3198