GAZETE TASARIMINDA BİLİNMEYENLER

Çilem Tuğba AKDAĞ
1.697 126

Öz


Okuyucularının her gün, dünyadan ve yaşadıkları coğrafyadan haberdar olmalarını sağlayan gazeteler, sundukları haber ve enformasyonun içeriği kadar bu içeriğin nasıl sunacaklarıyla da ilgilidirler. Gazetedeki haberlerin, fotoğrafların veya bilgilerin okuyucunun, söz konusu bilgiyi kolayca okuyabileceği ve anlayabileceği bir şekilde yerleştirilmesi, haberin okunma olasılığını da kuşkusuz artıracaktır. Özellikle, bilgisayar teknolojisinin gazete mizanpajında kullanılmaya başlamasından sonra gazeteler, tasarımlarıyla da birbiriyle yarışır hale gelmeye başlamışlardır. Gazeteler neredeyse, sadece tasarımlarıyla bile birbirlerinden ayırt edilebilmektedirler. Gazete tasarımının böylesi önem kazanmaya başladığı bir dönemde, bu alanda yapılacak araştırmaların sayısının da artacağı beklenmektedir. Bu makalede, gazete tasarımında uygulanan temel ilke ve prensipler araştırılmaya çalışılmıştır. Bu ilke ve prensipler, tasarımda katı bir doktrin olarak değil, alanda çalışan ve alanı araştıran kişilerin deneyim ve bilgilerinden yola çıkılarak sunulmuştur. Makalede ayrıca, gazete tasarımında kullanılan materyallerin (başlık, foto, gövde metni gibi) nasıl yerleştirileceğiyle de ilgili hususlar da ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler


Algılama; Okunurluk ve Okutulurluk.

Tam metin:

PDF