AVRUPA BİRLİĞİ'NDE GÖRSEL İŞİTSEL POLİTİKALARIN KÜLTÜREL TEMELLERİNE BİR BAKIŞ

Sedat ÖZEL
1.710 153

Öz


Kapitalizmin ihtiyacı doğrultusunda doğan ulus-devletler bugün değişen ihtiyaçlarıngetirdiği sancıları yaşamaktalar. Kolektif kimliklerin kültürel çoğulculuk söylemleri içindeeleştirilmesi, küresel hareketlerin yerel kültürel örgütlenmeler bağlamında yarattığıgerilimler, üniter yapıların kendilerini korumak amacıyla aldıkları önlemler ve daha birçoksorun, bu sancılı değişimin satır başları olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın en büyükekonomik birlikteliği olan Avrupa Birliği'nin birlik amaçlarını korurken değişimlere ayakuydurma çabası içinde görsel işitsel politikalar üretiyor. Kimlik sorununa çözüm ise “AvrupaVatandaşlığı” fikrinin altında yatıyor. Ancak kültürel çoğulculuğa dayanan bu fikrinAvrupa'nın aynı zamanda kurucu üyeleri olan güçlü üniter devletlerin çıkarlarının üzerindebir fikir olması uygulanabilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Anahtar kelimeler


Avrupa Birliği; Ulusçuluk; Çoğulculuk; Avrupa Birliği Görsel İşitsel Politikaları

Tam metin:

PDF