İNTERNET GAZETECİLİĞİNİN KAMUOYU OLUŞUMUNA ETKİSİ

Ali KORKMAZ
1.768 115

Öz


Yeni teknolojiler ve özellikle internet her alanda olduğu gibi kitle iletişim araçlarınınişlevlerinde de değişiklikler meydana getirmiştir. Alternatif bir iletişim aracı olan internetgazeteciliği, haberin okuyucu/izleyiciye ulaştırılmasında yeni yöntemler ortaya çıkarmıştır.Geleneksel tek yönlü iletişimin yerine, etkileşimli iletişim gündeme gelmiştir. Bu çalışmada,internet gazetelerinin diğer kitle iletişim araçları gibi, kamuoyu oluşumuna etkisi elealınmıştır.

Anahtar kelimeler


İnternet; İnternet Gazeteciliği; Kamuoyu

Tam metin:

PDF