KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİNDE YAZLI BASININ HABER BAŞLIKLARI: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

Nural İmik TANRIYILDIZI
2.152 166

Öz


Kamuoyu duyarlı hale geldiği ve farkına vardığı olaylar karşısında oluşmaktadır.Kamuoyunu bilgilendirip, olayları algılamasını sağlama görevinin büyük bir bölümünügünümüzde kitle iletişim araçları yapmaktadır. Yazılı basının kamusal görevlerinin başında,temel işlevi olan bilgi verme görevi gelmektedir. Çağımızda, özellikle siyaset kurumu baştaolmak üzere, karar verme yetkisine sahip hiçbir kurum ve kuruluş, kamuoyu adı verilenhalkın genel kanaatinden bağımsız faaliyet gösterememektedir. Bu nedenle kamuoyunuoluşturan en önemli araçlardan biri olan yazılı basının halkı bilgilendirirken, gerekli özenigöstermesi gerekmektedir.

Araştırmanın amacı; Türkiye'de kamuoyunun bilgilendirilmesinde yazılı basınınrolünün bir örnek olay üzerinden açıklamaya çalışmaktır. Yöntem olarak Van Dijk'ın söylemanalizine başvurulmuştur. Bu nedenle Türkiye'de bulunan farklı görüşleri yansıttığıdüşünülen üç ulusal gazete; Cumhuriyet, Zaman ve Hürriyet seçilerek, “Adalet ve KalkınmaPartisi'ne kapatma davası açılması” haberinin gazete başlıklarında nasıl sunulduğu analizedilmiş; bu bağlamda Türk kamuoyu'nun bilgilendirilmesinde yazılı basının rolünün neolduğu açıklanmaya çalışılmıştır.


Anahtar kelimeler


Yazılı Basın; Kamuoyu; Basın ve Siyaset; Manşet

Tam metin:

PDF