KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ KAPSAMINDA PERSONEL YETKİLENDİRME YAKLAŞIMI (EMPOWERMENT)

Derya TELLAN
2.535 164

Öz


Personel yetkilendirme yaklaşımı, bir kavramın ötesinde uygulamaya dönük biryönetim felsefesidir. Yönetim anlayışındaki sosyal değişim, personel yetkilendirme ilekurum içi halkla ilişkiler araştırmalarının bir arada gelişimine kaynaklık etmiştir. Katılım,yenilik, sorumluluk ve bilgiye ulaşılabilirlik ölçütleriyle değerlendirilen personelyetkilendirme yaklaşımı, verimliliğe odaklanmış bir kurum kültürünün ortaya çıkmasınısağlayacak önemli bir süreç olup; çalışanların yürüttükleri işler kapsamında sorumluluküstlenmeleri, işin bütün bir kurum için anlamlı hale gelmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada,personel yetkilendirme yaklaşımının kurum içi halkla ilişkiler faaliyetlerini geliştirenboyutları tartışılmış ve örgüt psikolojisi üzerindeki etkisi vurgulanmıştır.

Anahtar kelimeler


Personel Yetkilendirme; Verimlilik; Kurum İçi Halkla İlişkiler; Yenilik; Örgüt Psikolojisi

Tam metin:

PDF