IŞIK VE AYDINLATMA: IŞIĞIN TELEVİZYON ve SİNEMADA İŞLEVSEL KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Fatih BAYRAM
2.214 167

Öz


Işık, insan yaşamının temel gereksinimlerinden birisidir. Işık, aydınlatmadan ısınmayave sanatsal faaliyetlere kadar gündelik yaşamın içindedir. Görsel algılama için temelkaynaklardan biri olan ışık aynı zamanda resim sanatında, fotoğrafçılıkta, televizyon vesinemada duygusal etkiler oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu etkilerinoluşturulmasında ışık kaynağı kadar, ışığın yönüne bağlı olarak kullanımı da önemlidir.Gerek yapay gerekse doğal ışık kaynaklarıyla oluşturulan ortamlar teknik, estetik vepsikolojik aydınlatmada dramatik etkilerin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bu çalışmadagenel olarak ışık ve aydınlatma kavramlarına değinildikten sonra, ışığın ve aydınlatmanıntelevizyon ve sinemada işlevsel kullanımına ilişkin değerlendirmeler yapılmaktadır. Betimseltarama yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışmada, ışık kavramı ile birlikte oluşan gölge, ışıkkaynağı ve ışık yönü kavramları da irdelenmektedir.

Anahtar kelimeler


Işık; Aydınlatma; Işık Kullanımı

Tam metin:

PDF