ALMANYA'DA TÜRK KÖKENLİ GENÇLER VE ŞİDDET SORUNU

Emine Uçar İLBUĞA
1.980 146

Öz


Son yıllarda medyada göçmen gençler konusu şiddet sorunu ile birlikte tartışılır oldu.Sosyolojiden, psikolojiye, eğitimden kriminolojiye kadar birçok alanda Türk kökenligençlerin şiddet eğilimlerinde dinsel ve geleneksel motifler arandı. Özellikle Türk kültürü vedeğerleriyle büyüyen gençlerin, Batı modern dünyasına uyum sağlamakta güçlük çekerek,saldırgan ve uyumsuz davranışlara yöneldiklerinin altı çizildi. Ancak bu tartışmalarda dahaçok gençlerin şiddete yönelimleri, onların göçmen deneyimleri, etnik ve kültürel değerleriyleaçıklanmaya çalışılırken göçmen kökenli gençlerin içinde bulundukları toplumdakiekonomik, yasal ve siyasal koşulları görmezden gelindi. Bu alanda yapılmış araştırmasonuçlarına dayanarak hazırlanan betimleyici nitelikteki bu çalışmada genel olarak, Almanokullarında şiddet konusu ve bu bağlamda göçmen kökenli gençlerin fail ve kurban olarakşiddet deneyimlerinin koşulları incelenmektedir.

Tam metin:

PDF