DİJİTAL ÇAĞDA MEDYA OKURYAZARLIĞINI YENİDEN TANIMLAMAK

Filiz YILDIZ, Renee HOBBS
2.177 162

Öz


Bu çalışma, medya okuryazarlığı eğitiminin, gençlerin dijital medya ve yeni iletişimteknolojileri deneyimlerinin değişen doğasına uyum sağlaması için nasıl adapte edilmek zorundaolduğunu ortaya koymaktadır. Haber, reklam ve eğlence medyasını analiz etme sürecinegeleneksel biçimde yoğunlaşan öğretmenler, asıl bakış açılarını yeni iletişim araçlarını(ceptelefonu, el cihazları), yeni mesaj formlarını (arama motorları, hızlı mesaj, blog ve online(çevrimiçi) eğlence) ve yeni sosyal meseleleri (özdeşlik ve anonimlik, mahremiyet ve gözetimvb.) kapsayacak şekilde genişletmek zorundadırlar. Bu çalışma, bazı kesin kavramsal ilkeleri vebahsedilen bakış açısındaki kaymayı destekle(me)yen öğretici pratiklere eleştirel yaklaşarak,öğretmenlerin, dijital çağın tamamen katılımcısı olan öğrencinin iletişim ve eleştirel düşünmeyeteneklerini güçlendirmeyi amaç edinirken yaşadıkları süreçleri sorgulamaktadır.

Tam metin:

PDF