İLETİŞİM SÜRECİNDE GERİ BİLDİRİMİN ÖNEMİ VE İLETİŞİME KATKISI

Ayhan ERDEM
6.420 199

Öz


Bu çalışmada öncelikli olarak kaynak, kod, kanal, mesaj, hedef kitle ve geri bildirim olarakifade edilen iletişim sürecinin temel unsurları ele alınmaktadır. “Kaynağın gönderdiği mesajakarşılık hedef kitlenin verdiği cevap” olarak ifade edilen geri bildirimin etkin iletişimin olmazsaolmaz koşulu olduğu varsayımından hareket edilmiştir. İletişim sürecinde mesajın hedef kitleüzerinde nasıl bir etki oluşturduğu ancak geri bildirim yoluyla anlaşılabilmektedir. Kaynak, geribildirim yoluyla mesajına hedef kitlenin istek ve beklentileri doğrultusunda yeni şekil ve içerikverme imkanı bulmaktadır.

Tam metin:

PDF