BÜYÜK ÖLÇEKLİ ETKİNLİK YÖNETİMİNDE E-PAZARLAMA ÇALIŞMALARI: İSTANBUL AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ ÖRNEĞİ

Ece İNAN, Candan ÖLÇER
1.860 144

Öz


2010 Avrupa Kültür Başkenti olarak seçilmesi nedeniyle, İstanbul, kendisini tanıtmak ve pazarlamakaçısından değerli ve istisnai bir fırsata sahip olacaktır. Büyük bir başarıya ve kâra ulaşabilmekiçin, özellikle turizm sektörünün İstanbul'da yerleşik önde gelen bütün şirketleri, bütünhedef kitlelere hitap eden e-pazarlama ile ilgili teknolojik ilerlemelere ayak uydurmak zorundaoldukları gerçeğinin farkındadırlar.

Türk turizm sektöründe yürütülen pazarlama aktivitelerinin mevcut durumunu dikkatlice gözdengeçirmek ve e-pazarlama araçlarının aktif kullanımına ilişkin dikkate değer yorumlarda bulunmaküzere, bu çalışmada, İstanbul 2010 websitesinin özellikleri, Google sayfa sıralamalarıve geri link (bağlantı) oranları incelenmiş ve İstanbul 2010 ofisinin sorumluları ile mülakatlar yapılmıştır.

Bu çalışma, Avrupa Kültür Başkenti gibi özellikle büyük etkinlik yönetimlerinin hazırlanmasıiçin proaktif pazarlama iletişimleri zamanlarında e-pazarlama araçlarının sahip olduğu etkililiğiincelemeyi amaçlamaktadır.


Anahtar kelimeler


E-pazarlama; Etkinlik Pazarlama; İstanbul Avrupa Kültür Başkenti 2010

Tam metin:

PDF