MARKALARIN DUYULAR YOLUYLA ŞEKİLLENMESİ: DUYUSAL MARKALAMA

Sinem YEYGEL ÇAKIR
3.686 303

Öz


Koklama, tatma, işitme, dokunma ve görme gibi insanın sahip olduğu 5 duyunun mümkün olduğukadar çoğuna seslenen markalar, hedef kitlelerine deneyimleyecekleri geniş bir alan yaratmaktave marka ile yakın temas kurulmasını sağlayarak, kurum hatta marka kimliklerini hedefkitlelerin akıllarında daha net ve sağlam olarak yerleştirebilmektedirler. Duyusal markalama olaraktanımlanan bu yeni yaklaşımın etkisini görmüş olan birçok işletme markalarına özgü koku,dokunma ve görsel kimliklerin yanı sıra ürünlerini tanımlayan ses kimliklerini de özel olarak tasarlatmaktave pazarlama uygulamalarında kimlik çalışmaları içine bu konuları da dahil etmektedirler.Birçok duyuya hitap eden mesajların etkisinin ve gücünün daha fazla olduğu yargısındanhareketle biçimlendirilen, markalama konusunda duyular ile kurulacak duygusal bağın öneminidile getiren bir yaklaşım olarak “Aşkla Yaratılan Markalar (Lovemarks)” anlayışı, Saatchi& SaatchiReklam Ajansı'nın yaratıcı direktörü olan Kevin Roberts'ın ortaya attığı bir stratejik bakışaçısıdır. Bu çalışmada söz konusu yaklaşım temelinde, duyuların özellikle kurumsal markalamaüzerindeki etkisi ve duyusal pazarlama olgusu, markaların örnek uygulamaları bağlamında aktarılmaktadır.

Anahtar kelimeler


Algılama; Duyu; Duyusal Pazarlama; Kurum Kimliği; Kurumsal Marka; Markalama

Tam metin:

PDF