CUMHURİYET GAZETESİ'NİN DEMOKRAT PARTİ'NİN BASIN POLİTİKALARINA BAKIŞI : NADİR NADİ'NİN BAŞYAZILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ayşe Elif Emre KAYA
1.988 139

Öz


Bu çalışmanın konusu, Cumhuriyet'in, DP iktidarının basın politikalarına bakışının, gazetedekibaşyazıların incelenmesi yoluyla farklı açılardan değerlendirilmesidir. Cumhuriyet'in 1950yılından, 1960 yılına kadar geçen döneminin incelendiği bu çalışmada, DP'nin basın politikalarınıngazetede nasıl değerlendirildiğinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Nadir Nadi'nin köşeyazılarından yola çıkılarak, gazetenin DP'ye bakışı belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın savı,gazete sahibi ve başyazarı Nadir Nadi iki dönem DP listesinden bağımsız milletvekilliği yapmasınakarşın tarafsızlığını koruduğu ve DP politikalarındaki olumsuzlukları ortaya koyduğuyönündedir. Bu sav için çalışmada, Cumhuriyetin 1950-1960 yılları arasındaki tüm kopyalarıtaranmış ve bunların içinden tespit edilen Nadir Nadi'ye ait yazıları kategorilere ayırıp, niteliçerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda varılan sonuç, Nadir Nadi'nin,Demokrat Parti'nin sağ liberal bir çerçevesi olan basın politikalarını uyguladığı zaman iktidarıdesteklediği, hedeflerinden ayrıldığı zaman eleştirdiği görüşüdür.

Anahtar kelimeler


Cumhuriyet Gazetesi; Demokrat Parti; Nadir Nadi; Basın

Tam metin:

PDF