ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ'NDE TÜRKİYE'DE MÜZİĞİN DÖNÜŞÜMÜ

Nazlı USTA
2.449 214

Öz


Bu çalışmada, erken cumhuriyet döneminde, Kemalist kültür politikalarının Türk müziğine etkileriincelenmektedir. Çalışmada konu, Osmanlı Devleti'nin son döneminden (19. yy sonu) itibarenincelenmiştir. Analiz sonunda, erken cumhuriyet döneminde izlenen “yeni” kültürpolitikalarıyla Türk müziğinde bir dönüşümün yaşandığı; müzik inkılâbı olarak adlandırılabilecekbu dönüşümle, hem Osmanlı etkilerinin yok edilmesinin hem de batılı tarzda bir Türk müziğininicadının hedeflendiği iddia edilebilir. Bu dönemde halk müziği ve batı müziğiharmanlanarak yeni bir müzik oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu sırada klasik Türk müziği yasaklanmıştır.Ancak tepeden inmeci şekilde gerçekleştirilen bu müzik reformunun, halk tarafındankabul görmediği söylenebilir. Erken cumhuriyet döneminde ötelenmeye çalışılan bu müzik, halknezdinde hâlâ ayaktadır.

Anahtar kelimeler


Müzik; Kemalist Kültür Politikaları; Osmanlı İmparatorluğu; Erken Cumhuriyet Dönemi

Tam metin:

PDF