KÜRESEL – YEREL ETKİLEŞİMİ: YERELİN DÖNÜŞÜMÜ OLARAK SİMİT SARAYI ÖRNEĞİNDE SİMİDİN “FAST – FOOD”LAŞMASI

Ayşe ASKER
1.930 192

Öz


Bu çalışmada, Türkiye'de yerel bir ürün olan simidin, kapitalist/küresel bir model hatta bu alanda bir simge olan McDonald's modeliyle yeniden üretilmesi ele alınmıştır. Çalışmada,“teknolojinin gelişimini ve örgütlenme biçimini belirleyenin egemen üretim biçimi ve ilişkileri olduğu” görüşünden yola çıkılmış ve iletişim araçlarının gelişimine bağlı olarak gelişen küreselleşmeyle birlikte sunulan küresel - yerel etkileşimi bu görüşe bağlı olarak değerlendirilmiştir. Eleştirel bir bakış açısıyla yazılan çalışmada, nitel araştırma tekniklerinden örnek olay yöntemi benimsenmiştir. Çalışmada, kültürel boyut çerçevesinde yerel-küresel ilişkisini kavramsallaştırmaya yönelik literatür kadar, örnek olaya ilişkin gazete haberlerine, fastfood şirketlerinin kurumsal internet sitelerine de yer verilmiştir.


Anahtar kelimeler


Küresel; Yerel; Simit; Mcdonald's Modeli

Tam metin:

PDF