İNTERNET REKLAMCILIĞINDA WEB SİTESİ TASARIMININ ÖNEMİ

Orhan DİKENER
1.879 197

Öz


Fark edilme kavramı rekabet edebilme şansını yakalamanın ön koşulu olarak düşünüldüğünde, web tasarımı olgusu, iletişim dünyasında neredeyse sonsuz sayıda mesajın birbiriyle yarışında dikkat çekmenin en önemli unsuru olarak görülebilir. En etkili iletişim görsel duyu kanallarıyla gerçekleşmektedir. İnsanda görme yetisi algılamada çok önemli rol oynamaktadır. Çoğu zaman kelimelerin yetersiz kaldığı durumlarda bir gösterge, bir fotoğraf, algılamayı kolaylaştırmaktadır. Web tasarımlarında da görsel hiyerarşiyi oluşturmak hem dikkati istenilen yöne kaydırmak hem de kullanıcının algılamasını kolaylaştırarak sitede zihinsel yorgunluğa düşmeden dolaşmasını ve bağlı kalmasını sağlamak için gerekli bir unsurdur. Siteyi oluştururken görsel anlamda hiyerarşik bir yapının oluşturulması içeriğin daha rahat algılanmasını ve gözü rahatsız etmeyen bir görüntünün oluşmasına yardımcı olmaktadır. Çalışmada, kurumların internet reklamcılığı alanında web sitesi tasarımlarıyla rakiplerinin önüne nasıl geçebilecekleri ve bu tasarımları oluşturan önemli bileşenlerin neler olduğu açıklanmaya çalışılmıştır.


Anahtar kelimeler


İnternet; İnternet Reklamcılığı; Web Tasarımı

Tam metin:

PDF