Basında Sosyal Sorumluluk Anlayışı Bağlamında Günümüz Türkiye'sindeki Özdenetim Uygulamaları

İbrahim Sena ARVAS
2.259 143

Öz


Bu çalışmada basında özdenetimin oluşması ve uygulanmasına, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde değinilmiştir. Dolayısıyla özdenetim uygulaması, sosyal sorumluluk anlayışının içerisinde oluşan bir reflekstir. Bu nedenle çalışmada, öncelikle sosyal sorumluluk anlayışının oluşum süreci ve amaçları ele alınmış daha sonra özdenetim kavramının tanımlanması amaçlanmıştır.

Diğer bir taraftan günümüz Türkiye'sinde var olan özdenetim uygulamalarından, Basın Konseyi, ombudsmanlık (Okur Temsilciliği) ve kurumsal özdenetim çabaları bağlamında basın kuruluşlarının kendi ahlak kurallarına değinilmiştir. Örnek olarak Doğan Medya Grubu Meslek İlkeleri seçilmiştir. Bu incelemede söz konusu özdenetim uygulamalarının tarihçesine ve bugünkü durumlarına da değinilmiştir.

Veri toplama tekniği olarak, kaynak tarama yöntemi kullanılan çalışmanın sonuç bölümünde ise, konular hakkında değerlendirmeler ve düşünceler yer almaktadır.


Anahtar kelimeler


(özdenetim; basın etiği; sosyal sorumluluk; Basın Konseyi; ombudsmanlık).

Tam metin:

PDF