HOLLYWOOD SİNEMA ENDÜSTRİSİNİN “YENİDEN ÇEKİM” FİLMLERE İLGİSİ VE JAPON KORKU FİLMİ ‘RİNGU'NUN YENİDEN ÇEKİM VERSİYONU ‘RİNG'DE KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ

Hasan Gürkan
1.894 177

Öz


Bu çalışma, yeniden çekim kavramı çerçevesinde Hollywood'un yeniden çekime ilgisini ve bunu gerçekleştirme nedenleri ile neden Uzakdoğu ekseninde özellikle Japon korku filmlerini tercih etme nedenini incelemektedir.

Uzakdoğu ögelerinin kullanımı, günümüzde Hollywood filmlerinde artış göstermektedir. Çalışmada Hollywood yapımı Ring ile bu filmin orijinali Japon yapımı Ringu filmleri karşılaştırılarak, sinemada yeniden çekim kavramı incelenmektedir. Hollywood sinemasının senaryo sıkıntısı çektiği her an uyarlama türlerine başvurması ve bu uyarlama türlerinden biri olan yeniden çekimi kullanması, beraberinde farklı kültüre ait olan değerleri Amerikanlaştırıp izleyicisine o şekilde sunmayı getirmektedir. Kaynak seçilen film, farklı bir kültüre ait olsa bile, Hollywood gişe kaygısı ile her türlü sanat filmini kendi yapısına uygun hale getirerek izleyicisine yepyeni bir ürün olarak sunmaktadır.


Anahtar kelimeler


Yeniden Çekim, Hollywood ve Japon sineması, Ring, Ringu, Kültürel Dönüşüm

Tam metin:

PDF