MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MEZUN OLDUĞU LİSE TÜRÜ VE ÖSS PUANLARININ TEMEL MÜZİK KURAMLARI DERSİNDEKİ BAŞARI DURUMUNA ETKİSİ

Levent Değirmencioğlu
1.524 135

Öz


Lise türü ve Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puanı, özel yetenek ile öğrenci alan (müzikalanında eğitim veren) yüksek öğretim programlarına başvurularda ve yerleştirme sınavlarında,öğrenci başarısını doğrudan etkileyen kriterler olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırma, buiki önemli kriter ile (Lise türleri ve Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puanları) ‘Temel MüzikKuramları' dersindeki öğrencilerin başarı düzeyleri arasındaki ilişkileri tespit edebilmekamacıyla hazırlanmıştır. TMK dersinde işlenen konular, müzik bölümünde eğitimi verilen diğerderslere yönelik bir çok temel bilgiyi kapsamaktadır. Bu nedenle TMK dersindeki öğrencibaşarısının, öğrencinin diğer derslerdeki başarısını doğrudan etkileyeceği düşünülmektedir. Budurum, araştırma için TMK dersinin seçilmesinde belirleyici olmuştur. Araştırmada, ErciyesÜniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümünde 2006–2011 yılları arasında, güzdöneminde ‘Temel Müzik Kuramları' dersini alan 1. sınıf öğrencilerinin lise türleri ve ÖSSpuanlarıyla, ‘Temel Müzik Kuramları' dersindeki başarı puanları arsındaki ilişkiler, istatistikselanaliz yöntemlerinden ‘Spearman Korelasyon Analizi Testi' ve ‘T Testi' kullanılarak testedilmiştir. Analizler sonucunda, lise türünün ‘Temel Müzik Kuramları' dersindeki, öğrencibaşarısına istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı, ÖSS başarı puanlarının ise ‘TemelMüzik Kuramları' dersindeki öğrenci başarısına istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğusonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler


Lise Türü; ÖSS Sınavı; Güzel Sanatlar Fakültesi; Müzik Bölümü; Temel Müzik Kuramları Dersi

Tam metin:

PDF