12 HAZİRAN 2011 SEÇİMLERİNİN GAZETELERDE SUNUMU

Levent Yaylagül, Cengiz ÇİÇEK
2.023 207

Öz


Bu araştırmada, 12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinin Türkiye'deki yazılı basında nasıl sunulduğu incelenmiştir. Seçime ilişkin haberlerin en yoğun olduğu ve seçimin gerçekleşerek sonuçlarının açıklandığı, 1-13 Haziran 2011 tarihleri arasında  Zaman, Cumhuriyet ve Yeniçağ gazeteleri içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Yapılan incelemede Zaman gazetesinin Adalet ve Kalkınma Partisi'ni, Cumhuriyet gazetesinin Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Yeniçağ gazetesinin de Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekleyecek tarzda, seçim haberlerini oluşturdukları görülmüştür. Dolayısıyla gazetelerin haber üretim sürecinde tarafsız olmadıkları ve içinde bulundukları ekonomi politik yapının ve ideolojik yönelimlerin belirleyici olduğu yönündeki temel varsayım doğrulanmıştır.


Anahtar kelimeler


12 Haziran 2011 seçimleri; Türkiye yazılı basını; içerik analizi

Tam metin:

PDF