DEĞİŞEN RADYOCULUK ANLAYIŞINI YENİDEN OKUMAK: KAYBEDENLER KULÜBÜ

Emine Özlem Ataman
1.768 179

Öz


Ülkemizde radyo dünyasını anlatan filmlerin yoksunluğu, Kaybedenler Kulübü (Tolga Örnek, 2011) filmine ayrı bir önem atfetmektedir. Sinemanın toplumsal tarihi ve bu tarih içinde belli dönemleri yorumlama gücüne sahip bir sanat olduğu düşünüldüğünde, Kent FM'de Kaybedenler Kulübü programı ve bunu gerçekleştiren iki sunucunun öyküsü incelenmeye değer görülmüştür. ‘Dinleneni izlenir kılan' bu film, salt iki sunucunun gerçekleştirdiği bir radyo programından öte, özel radyo yayıncılığı dönemi, program içerikleri, sunucu ve dinleyicilerin değişen konumları bağlamlarında çözümlenmiştir. Bu çalışmada, sunucu, dinleyici ve program içeriklerinde değişen radyo yayıncılığı anlayışını ortaya çıkarmak amacıyla, filmde yer alan diyaloglar incelenerek, dinleyici ve sunucular arasındaki etkileşimin ele alınış biçimleri, o günün toplumsal koşullarının program içeriklerinde ve sunuş biçimlerinde kodlanış biçimleri yeniden okunmuştur.


Anahtar kelimeler


Sunuculuk, özel radyo yayıncılığı, radyo programı, radyo dinleyicileri, sunucu-dinleyici etkileşimi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ahıska, M. (2005). Radyonun Sihirli Kapısı Garbiyatçılık ve Politik Öznellik, İstanbul: Metis Yayınları.

Alajoutsijärvi, S. (2011). What Was Said? A Discourse Analysis of a Famous Finnish Radio Journalist’s Virtuous Monologues. Review of European Studies, Vol. 3, No.2, 22-32.

Barnard, S. (2000). Studying Radio. London: Arnold.

Baydar, O. (1999). Muassır Medeniyet Ütopyasından Köşe Dönme Hayaline. O. Baydar, D. Özkan (Ed.). 75 yılda Değişen Yaşam Değişen İnsan Cumhuriyet Modaları (9-13). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Bernstein, A. (2002). Representation and the Media. C. Newbold, O. Boyd-Barett ve H. Van den Bluck (ed.), The Media Book. New York: University Press Inc.

Crisell, A. (1994). Understanding Radio. New York: Routledge.

Çaydamlı, K., Erdoğan, Ş. (2011). Kaybedenler Kulübü Filmin Öyküsü. (K. Çaydamlı (Ed.). İstanbul: Altıkırkbeş Yayın Lull/Sinema Kitapları-11.

Ekşioğlu, E (Yapımcı), Ekşioğlu, A (Yönetmen). (2011). FM 1992 (Belgesel). İstanbul: http:// www.eksantrik.com/fm1992.html

Griffen-Foley, B. (2004). Midnight-to-Dawn Programs on Australian Commercial Radio. Journal of Radio Studies, Volume 11, No. 2, 239-253.

Gürbilek, N. (1993). Vitrinde Yaşamak 1980’lerin Kültürel İklimi. 2. Basım: İstanbul: İletişim Yayınları.

Hutchby, I. (1996). Confrontation Talk: Arguments, Asymmetries, and Power on Talk Radio, New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Keith, M. C. (2009). The Radio Station: Broadcast, Satellite and Internet. Oxford: Focal Press. Kozanoğlu, C. (1995). 80’lerden 90’lara Türkiye ve Starları. Cilalı İmaj Devri. 8. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.

Monaco, J. (2001). Bir Film Nasıl Okunur? Sinema Dili, Tarihi ve Kuramı. Sinema Medya ve Mültimedya Dünyası (E.Yılmaz, Çev.). İstanbul: Oğlak Yayıncılık.

Örnek, T (Yapımcı), Dörtbudak, M., Dörtbudak, N., Kaplanoğlu, K.Ş (Yapımcı) ve Örnek, T (Yönetmen). (2011). Kaybedenler Kulübü (Film). Türkiye.

Özbek, M. (1999). Arabesk Kültür: Bir Modernleşme ve Popüler Kültür Örneği. S. Bozdoğan, R. Kasaba (Ed.). Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik. (168-187). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Ryan, M., Kellner, D. (1997). Politik Kamera. E. Özsayar (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Stewart, P. (2006). Essential Radio Skills How to Present and Produce a Radio Show. London: A&C Black Publishers Limited.

Tolson, A. (2006). Media Talk Spoken Discourse on TV and Radio. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Williams, K. (2003). Understanding Media Theory. New York: Oxford University Press Inc.