Communication Policies Reflection on Globalization Process and the Role of Advertisement in Integrated Communication Environment

Abdullah ÖZKAN
1.876 187

Öz


Globalization process has created important changes and transformations across the world. These political, social, economic and cultural changes have considerably affected communication. The number of mass media instruments have increased, informatics has improved and also reaching information has become easier after the globalization of communication. New communication instruments and environments have been created. Globalised communication has also affected people, reaching the information has become easier for them.  Furthermore, they have much more options. Meanwhile, by this developments it has become more difficult to convince people compared to before. In a period that communication instruments have been varied and convincing has become more difficult, a new approach called as "Integrated Marketing Communication" is discussed. In this study, the conditions creating Integrated Marketing Communication and reasons for preference are analyzed. The new role of advertising in Integrated Communication Environment is discussed.


Anahtar kelimeler


Globalization, Integrated Marketing Communication, Advertising

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aslanoğlu, R. (2000). Bir Kültürel Karışım Olarak Küreselleşme. Ali Yaşar Sarıbay, E. Fuat Keyman (Editör). Global Yerel Eksende Türkiye. İstanbul: Alfa Yayınları

Babacan, M. (2008). Nedir Bu Reklam. İstanbul: Beta Yayınları

Başkan, F. (2000). Küreselleşme, Sivil Toplum Ve Fethullah Gülen. Ali Yaşar Sarıbay, Fuat Keyman (Editör). Global Yerel Eksende Türkiye. İstanbul: Alfa Yayınları

Bir, A. A. & Fermani, M. (1988). Dünyada ve Türkiye’de Reklamcılık: Reklamın Gücü. İstanbul: Bilgi Yayınevi

Bozkurt, İ. (2007). Bütünleşik Pazarlama İletişimi. İstanbul: Mediacat Yayınları

Campbell, D. (1994). Foreign Investment Labour Immobility And The Qality Of Employment. ILR, Vol: 133, Num: 2

Cerny, P. (2000). Globalization and the Changing Logic of Collective Action. Jeffrey A. Frieden, David Alake (Edited By), International Political Economy, Perspectives on Global Power and Wealth (446-455). London: Routledge

Drucker, P. (1994). Kapitalist Ötesi Toplum. İstanbul: İnkılap Kitabevi

Düren. Z. (2000). 2000’li Yıllarda Yönetim. İstanbul: Alfa Yayınları

Dyer, G. (2010). İletişim Olarak Reklamcılık. Nurdan Öncel Taşkıran (Çeviren). İstanbul: Beta Yayınları

Elden, M., Özkan U., Yeygel, S. (2005). Şimdi Reklamlar. İstanbul: İletişim Yayınları Erdoğan, M. (2002). Siyaset ve Hukuk Perspektifinden Küreselleşme. Siyasi, Ekonomik ve Kültürel Boyutlarıyla Küreselleşme. İstanbul: Ufuk Kitapları

Elden, M. (2009). Reklam ve Reklamcılık. İstanbul: Say Yayınları

Erkan, H. (1994). Bilgi Toplumu Ve Ekonomik Gelişme. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Evans, R. (1988). Production and Creativity in Advertising. London: Pitman Publising Fırlar, B. (2008). Reklama Rota Çizmek. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım

Göksel. B, Kocabaş, F., Elden, M. (1997). Pazarlama İletişimi Açısından Halkla İlişkiler ve Reklam. İstanbul: Yayınevi Yayıncılık

Gürüz, D. (1998). Reklam Yönetimi. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi

Held. D. (1999). Global Transformations: Politics, Economics and Culture. London: Polity and Stanford University Press.

Jones, J. (2004). Reklam Nasıl İşe Yarar: Araştırmanın Rolü. İstanbul: Reklamcılık Vakfı Yayınları

Jones, J. (2006). Masallar ve Gerçeklerle Reklamcılık; Reklamcılığın doğru bilinen 28 yanlışı. İstanbul : Media Cat Yayınları

Kavas, A. (1988). Reklamın Toplumsal Etkileri, Reklamcılıkta Toplumsal ve Ahlaki Sorumluluk Düşüncesi. Ali Atıf Bir, Fermani Maviş (Editör). Reklamın Gücü (65-86). Ankara: Bilgi Yayınevi Kaya, B. (2003). Bütünleşik Kurumsal İletişim. Ankara: Siyasal Kitabevi

Kazgan, G. (2000). Küreselleşme ve Ulus Devlet: Yeni Ekonomik Düzen. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları

Keyman, E. (2000). Türkiye ve Radikal Demokrasi. İstanbul: Alfa Yayınları

Khan, G. (2001). Global Economic İntegration: Oppurtunities and Challenges. Federal Bank of Kansas City

Kocabaş, F. & Elden, M. (2009). Reklamcılık: Kavramlar, Kararlar, Kurumlar. İstanbul: İletişim Yayınları

Kocabaş, F., Elden, M., Yurdakul, N. (2004) Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle. İstanbul: İletişim Yayınları

Odabaşı, Y. & Oyman, M (2005). Pazarlama İletişimi Yönetimi. İstanbul: Media Cat Yayınları

Okay, A. (2009). Kurumsal Reklamcılık: Reklamdan Kurumsal Reklama Giden Yol. İstanbul: Derin Yayınları

Ouattara, A. (1997). The Challenges of Globalization for Afrika. The Southern African Economic Summit. Zimbabwe.

Özkan, A. (2007). Siyasal İletişim Stratejileri. İstanbul: TASAM Yayınları

Özkan, A. (2006). Küreselleşme Sürecinin Medya ve Kültür Üzerindeki Etkileri. Stratejik Rapor. No: İstanbul: TASAM Yayınları

Özkan, A. (2009). Halkla İlişkiler Yönetimi. İstanbul: İTO Yayınları

Özkan, A. (2012). Kamu Diplomasisi. Abdullah Özkan, Tuğçe Ersoy Öztürk (Editör). Kamu Diplomasisi. İstanbul: TASAM Yayınları

Roland, R. (1999). Küreselleşme, Toplum Kuramı ve Küresel Kültür. Ankara: Bilim Ve Sanat Yayınları

Stiglitz. J. (2002). Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı. İstanbul: Plan B Yayınları

Torlak, Ö. (1989). Reklamda Karar Alma Süreci. Pazarlama Dünyası Dergisi. Yıl: 3. Sayı: 18. İstanbul

Uluç, G. (2003). Küreselleşen Medya: İktidar ve Mücadele Alanı. İstanbul: Anahtar Kitaplar

Ulrick B. (1992). The Risk Society. London: Sage

Uztuğ, F. (2008). Reklamcılıkta Anna Karenina İlkesi. İstanbul: Reklam Yaratıcıları Derneği Yayınları

Yygel, S. (2007). “Reklam, Çocuk ve Etik Üzerine”. İdil Sayımer, Pınar Eraslan Yayınoğlu (Editör), Halkla ilişkiler ve Reklam Üzerine Etik Değerlendirmeler (353-406). İstanbul: Beta Yayınları

Yurdakul, C., Çağlayan, M. (1997), Bilgi Teknolojileri Türkiye İçin Nasıl Bir Gelecek Hazırlamakta, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları