AVATAR SON HAVA BÜKÜCÜ: ANİMASYON SERİLERİ VE YARATICILIK ÜZERİNE BİR İNCELEME

Övünç MERİÇ
3.269 189

Öz


Çizgi insanoğlunun iletişim kurmak için kullandığı en eski yöntemdir. Hedef kitlesinin çocuklar olduğu düşünülse de çizgi film/animasyonlar giderek artan oranda erişkinler tarafından da takip edilen bir tür olmuştur. Animasyonlar her yaştan izleyiciye düş ve gerçek sınırlarını zorlayan bir fantazya dünyası sunar. Bu bağlamda çalışma kapsamında dünya çapında izlenme rekorları kıran animasyon bir televizyon serisi olan Avatar: Son Hava Bükücü adlı çizgi film ele alınacaktır.

Yaratıcılık sınırlarını zorlayan, izleyiciye büyülü bir fantazya sunan Avatar, animasyon tekniğinin biçimsel bütün yeniliklerine karşın aslında tematik olarak bilinen kalıpların yeniden sunulmasının tipik bir örneğidir. Bu çalışmada Avatar: Son Hava Bükücü çizgi dizisi üzerinden çözümleme yapılacak; animasyonun özellikle dijital teknolojilerin kullanımı ile ortaya çıkan yeni ve yaratıcı sunumunun arkasındaki geleneksel tematik yapı ortaya konulmaya çalışılacaktır.


Anahtar kelimeler


animasyon, anime seriler, çocuk, Avatar: Son Hava Bükücü, Propp

Tam metin:

PDF


Referanslar


Castells, M. (2005). Ağ Toplumunun Yükselişi. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.

Kıran Z. ve Kıran A., (2000). Yazınsal Okuma Süreçleri. Seçkin Yayıncılık. Ankara. McGraw-Hill, (2005). “Digital Animation Bible: Creating Professional Animation with 3ds Max, Lightwave, and Maya” TAB Electronics

Propp Vladimir, (2001). Masalın Biçimbilimi. Om Yayınları, İstanbul.

Sünbül, Ali Murat (2005). “Öğretmenin Dünyası”. Mikro Yayıncılık. Ankara.

Temel, Süreyya “Propp Metodu Ve Bir Karagöz Metnine Uygulanması” http://e-dergi.atauni. edu.tr/index.php Erişim tarihi: 24.09.2010

Turan S. ve Esenoğlu C., ( 2006). “Bir Meşrulaştırma Aracı Olarak Bilişim ve Kitle İletişim Teknolojileri:Eleştirel Bir Bakış”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ekim, 1(2), 71-86

Siegel S. ve Siegel B., (2005). “The Encyclopedia Of Hollywood”. Facts on File, American Library Association. http://www.imdb.com/title/tt0417299/ Erişim Tarihi: 20.09.2010