LİSE ve ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPOR MEDYASINI İZLEME VE BAHİS OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI

Selami ÖZSOY, Nuran KANDAZ GELEN, Nurgül TEZCAN KARDAŞ, Mustafa Ertan TABUK, Levent GÖRÜN, Aysun AFAT
2.896 175

Öz


Bu araştırmanın amacı, lise ve üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin spor medyasını izleme ve bahis oyunu oynama alışkanlıklarının belirlenmesidir. Bu kapsamda öğrencilerin medyayı izleme düzeyleri ve bahis oyunu oynayıp oynamadıkları da sorgulanmıştır. Bolu ve Sakarya’da genel lise, Anadolu lisesi ve meslek liselerinde öğrenim gören 554 öğrenci ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi’nde öğrenim gören 521 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Ankete katılan lise öğrencilerinin % 42’si hiç bahis oyunu oynamadığını bildirirken, % 38’i ara sıra, % 11’i ise düzenli olarak oynadığını bildirmiştir. Bu sonuç, 18 yaşından küçüklerin bahis oyunu oynamasının yasak olduğu Türkiye için üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. Üniversite öğrencilerin % 80.4’ü spor medyasını takip etmektedir. Spor medyasını takip eden öğrenciler, en çok televizyondaki spor haberlerini ile spor programlarını takip etmektedir. Katılımcıların % 33’ü ara sıra, % 9.2’si de düzenli olarak bahis oyunu oynamaktadırlar. Bahis oyunlarını yoğun olarak erkek öğrenciler oynamaktadır. Aileleri dar gelirli üniversite ve lise öğrencileri, para kazanmak amacıyla bahis oyunu oynamaktadır.


Anahtar kelimeler


Spor; Medya; Bahis

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17680/akademia.v3i3.1005000194

Referanslar


Ağyar E. ve Dağdelen B. (2008). Spor Bahis Oyunu İddaa’ya Yönelik Tüketici Analizi (Antalya Örneği), 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Özet Kitabı, 10-12 Kasım 2010, s.1110-1112.

Aksiyon Dergisi (2010). Devlet Eliyle Kumar. 5 Nisan 2010.

Akşar T, (2009). Sporun Sırtında Yükselen Bir Ekonomi: Bahis Ekonomisi http://www.dunya. com/sporun-sirtinda-yukselen-bir-ekonomi-bahis-ekonomisi-66547yy.htm

Bulgu, N. (1997). Sporun Diğer Popüler Kültür Ürünleriyle Sosyo-Kültürel Yapıyı Anlamlandırması- Kitle İletişim Araçlarında Kullanımı. Sporda Psikososyal Alanlar Seminer Kitabı, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, s. 97-107.

Eitzen S.D. (1993) Ethical Dilemmas in Sport, Sport in Contemporary Society and Anthology. H. Waller (Ed.). New York: St. Martin’s Press.

Erdoğan, İ. ve Alemdar, K. (2002). Kitle İletişim Yaklaşımlarının Tarihsel ve Eleştirisel Bir Değerlendirmesi, Ankara: Erk Yayınları.

Hürriyet Gazetesi (11 Temmuz 2009) Umuda ve Şansa Yatırılan Milyarlar. s. 9.

Hürriyet Gazetesi (8 Aralık 2009) Gaziantep’te 35 Kişi Gözaltında. s. 22.

Lazar, J. (2001). İletişim Bilimi. (Çev. Cengiz Anık). Ankara: Anı Yayınları.

Okay, Ş. (2010). Teknik Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Amaçlarının İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma, Teknolojik Araştırmalar, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 7 (1): 97-109.

Özdemir, S.M. ve Usta E. (2007). İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin İnternet Kullanım Amaçlarının İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(3): 91-110.

Özsoy, S. vd. (2008). Günlük Gazetelerde Sporun Yer Alışı, 10 th International Sport Sciences Congress Proceedings II, s.981-984.

Papatya, G. ve Geniş M.A. (2013). Futbol Sadece Bir “Oyun” Mu? Futbol Ekonomisi ve Uluslararası Bahis Şirketleri Üzerine Bir Değerlendirme, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 50 Sayı: 577, s. 45-64.

Radikal Gazetesi (2011). İddaa’nın En Çok Kazananı: Devlet. 17 Ocak 2011.

Real, M. (2003) Mediasport: Technology and the Commodification of Post Modern Sport, Mediasport, L.Wenner (Ed.). New York: Routledge.

Sabah Gazetesi (25 Mart 2010) Futbolda Şike Operasyonu. s. 3.

Sağır A. ve Çabuk S. (2010). Şans Oyunlarının Toplumun Beklentileri Üzerine Etkisi: “Sakarya Örneği”. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 2010 (1): 143-166.

Spor Toto Haber Bülteni, http://www.sportoto.gov.tr/haberler.php, Erişim: 11.05.2010. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Resmi Sitesi, Kasapoğlu: “Spora Katkımız Artarak Devam Ediyor”, www.sportoto.gov.tr , Erişim: 20.10.2013.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Görev Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği, Resmi Gazete, Tarihi: 2008 Sayı: 27087.