MALEZYA’DA MEDYA TÜKETİMİ ve MEDYA OKURYAZARLIĞI UYGULAMALARI

Yavuz Selim SÖYLEMEZ
2.136 149

Öz


Hızla ilerleyen ve değişen teknolojiyle daha da küreselleşen medya, toplumsal yaşantının her alanında dördüncü güç olarak yer almaktadır. Yaşanan bu değişimle birlikte, medya bireylerin düşüncelerinin, davranışlarının ve değer yargılarının oluşumunda önemli bir role sahip olmuştur. Bu sebeple artık medya iletilerini anlama, seçme ve değerlendirme konusu bütün dünyada toplumlara verilmesi gereken önemli eğitimler arasında ele alınmaktadır. Gelişen medyasıyla Malezya, Asyalı, zengin, Müslüman, çok kültürlü ve demokratik gibi birçok farklı sıfatı bir arada taşımaktadır. Bu çalışmada öncelikle Asya’nın hem ekonomik hem de teknolojik olarak en hızlı gelişen ülkelerinden biri olan Malezya toplumunun medya tüketimi incelenmiştir. Daha sonra da buna bağlı olarak medya okuryazarlığı eğitimi uygulamaları ele alınmıştır.


Anahtar kelimeler


Asya; Malezya; Medya; Medya Okuryazarlığı Eğitimi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17680/akademia.v3i3.1005000203

Referanslar


Abdulhamit N. ve Mustaffa C. (2007). Media Literacy: Accessibility And Skills Among Malaysian Women,Universiti Utara Malaysia Magazine: Interculturel Communication Studies Magazine, 16 (3): 110-121.

Abdullah M. Y. H., Basri F. K. H., Hasim M. S., RahmanM. P. A. (2009). The Portrayal Of Ict In The Media: A Malaysian Scenario. Jurnal Komunikasi; Malaysian Journal of Communication, 25, 1-12. Erişim: 28 Mayıs 2012,http://journalarticle.ukm.my/301/

Adeyoyin, O. (2005). Information And Communication Technology (ICT) Literacy Among The Staff Of Nigerian University Libraries. Library Review Magazine, 54(4): 257-266.

Alsagoff S. A., Abdullah Z., Salleh Hassan S. (2011). The Growth And Development Of The Malaysian Media Landscape In Shaping Media Regulation. Global Media Journal – Malaysian Edition, Volume 1: 1.

Alsagoff, S. A. ve Hamzah, A. (2007). Media Convergence Environment: Conflicts And Challenges. The Malaysian Experience, Avustralia: WCA 2007 Conference.

Anuar, M. (2000). Malaysian Media And Democracy, Media Asia, 27 (4): 183-90.

Apak, Ö. (2008). Türkiye, Finlandiya ve İrlanda İlköğretim Programlarının Medya Okuryazarlığı Eğitimi Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Ariff, I. ve Chuan, G. C. (2000). Multimedia Super Corridor, Kuala Lumpur: Leeds Publications. Astro. (2010). Erişim: 28 Nisan 2012, http://www.astro.com.my

Ayres, I. ve Braithwaite, J. (1992). Responsive Regulation: Transcending The Deregulation Debate, London: Oxford University Press.

Badarudin, N.B. (1998). The Changing Malaysian Tvscape: Road to Regionalisation and Globalisation, Media Asia, 25 (1): 131-48.

Balraj, S.(2001), Malaysian Children And Environment Media Literacy, New Media Design and Technology. Erişim: 28 Nisan 2012, Universiti Sains Malaysia, School of Arts Ağ sitesi http://designs.usm.net.my/

BBC News. (2009). Malaysian Opposition Media Banned. Erişim: 28 Mayıs 2012, http://news. bbc.co.uk/2/hi/7959518.stm

BBC News. (2012). Malayasia Profile. Erişim: 21 Mayıs 2012, http://www.bbc.co.uk/news/ world-asia-pacific-15384221

Bhuiyan, S.I. (1997). Malaysia’s MSC and Singapore’s Status as Southeast Asia’s Technology Capital. Media Asia, 24 (4). 214–19.

Campbell, A. J. (1999). Self-Regulation And The Media. Federal Communications Law Journal, 51 (3) : 711-773

Chia, A. (1994). Convergence: Impact and issues for the media, Media Asia, 29 (3): 126-30.

Cutler. (1997). The National Telecommunications Council Convergence Project, Cutler ve Co. Magazine. 1 – 5.

Digital Media Across Asia. (DMMA). (2010). Malaysia: Cultural Issues, Erişim: 21 Mayıs 2012, http://comm215.wetpaint.com/page/Malaysia+Internet+Penetration

Digital Media Across Asia (DMMA). (2010).Traditional Media,Malaysia: Cultural Issues, Erişim: 28 Mayıs 2012, http://comm215.wetpaint.com/page/Malaysia%3A+Traditional+Media

Fındıkçı, İ. (2001). Bilgi Toplumunda Eriyen Değerler ve Eğitim. Öğretmen H. Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi, 6: 21-22.

George C. (2007). Media In Malaysia: Zone of Contention. Democratization, 14 (5), 893-910.

Iga, T. (2009). The Role Of The Media And Media Freedom In Democratizing Countries–A Comparative Study Of Indonesian And Malaysian Media, 121, (İçinde: Confluences And Challenges In Building The Asian Community In TheEarly 21st Century), The Nippon Foundation. 121.

Internet World Stats. (t.y.). Erişim: 28 Mayıs 2012, http://www.internetworldstats.com/stats3. htm

Kaur, K. (1993). Malaysian Media And The Malaysian Woman, Media Asia,20 (2): 82-89.

Kaur, K. (1998). The Impact Of Privatisation On Radio In Malaysia,Media Asia. 25 (4): 19820

Kress, G. (1997). Before Writing: Rethinking The PathsTo Literacy, London: T ve F Books.

Lohan, M. (2001). Men, Masculinities And ‘Mundane’ Technologies. London: Routledge

Malaysian Communications And Multimedya Comission. (t.y.). Erişim: 28 Nisan 2012, http:// www.skmm.gov.my/index.php?c=public&v=art_view&art_id=307

Netto, A. (2002). Media Freedom In Malaysia: The Challenge Facing Civil Society. Media Asia. 29 (1): 17-23.

Singh, A. (2009). Creating A New Media Literate Society. Erişim: 28 Mayıs 2012, http://www.myconvergence.com.my/main/images/stories/SpecialEdition/pdf/MyConBumper_ p88-89_Media.pdf

Sriramesh, K. ve Vercic, D. (2004). The Innovativeness-needs Paradox And Global Public Relations. Media Asia. 31 (1): 3–13.

Sriramesh, K. ve Vercic, D. (2009). The Global Public RelationsHandbook: Theory, Research And Practise, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Taşkıran, N. Ö.(2007). Medya Okuryazarlığına Giriş. İstanbul: Beta.

Telekom Malaysia. (2010). Erişim: 28 Mayıs 2012, http://www.tm.com.my

Vikneswary, G. (2007a). TV Station Denies Censoring Opposition News, Malaysiakini. Erişim: 28 Mayıs 2012, Malaysiakini Ağ Sitesi. http://www.malaysiakini.com/news/69226

Vikneswary, G. (2007b). Opposition Muzzled – Here’s Black And White Proof, Malaysiakini. Erişim: 28 Mayıs 2012, Malaysiakini Ağ Sitesi. http://www.malaysiakini.com/ news/69226